Wat is het honorarium van subsidieadviseurs?

Subsidieadviseurs hanteren verschillende financiele condities. De drie meest voorkomende systemen voor de berekening van het honorarium zijn:
– Werken op uurdeclaratiebasis
 De algemeen bekende uurprijzen varieren tussen de 70 en 200 euro. De bestede uren worden bij u in rekening gebracht. Begrenzingen hierop zijn offertes met een raming van het totaal aantal te besteden uren, soms met de clausule dat binnen bepaalde marges een op- en neerwaartse bijstelling mogelijk is.
 
– Werken op basis van ”no-cure no-pay”
 Bij no-cure no-pay is de subsidieadviseur voor zijn honorarium afhankelijk van de uitkomst van de subsidieverlening of de subsidievaststelling. De courtages of provisies van de no-cure no-pay-adviseurs variëren sterk. De algemeen gangbare tarieven bewegen zich tussen de tien en twintig procent. De ene adviseur berekent het percentage over het bedrag van toekenningsbeschikking, de andere doet dit over het definitief vastgestelde. Ook komt het voor dat het gemiddelde van beide bedragen als meetpunt voor de berekening wordt genomen. Soms bouwen subsidieadviseurs bij een client een bovengrens in het door provisie te verkrijgen honorarium in.
 
– Werken op basis van een vast bedrag, gecombineerd met een ”succes fee”
 Bij het gemengde systeem brengen subsidieadviseurs een doorgaans vooraf te betalen vast bedrag in rekening. De bedragen lopen uiteen van  1600 tot 7000 euro. De succes-fee-percentages zijn in het algemeen lager dan de no-cure no-pay-provisies. Percentages tussen de vijf en vijftien procent komen regelmatig voor. Dit systeem is iets gematigder dan het no-cure no-pay-systeem. De percentages daarvan moeten ook hoger zijn, omdat de adviseur daarin de mogelijkheid incalculeert dat hij geen succes heeft, terwijl hij zich toch heeft ingespannen.
__________________________________________________________________________
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten.Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________