Wat is het capital asset pricing model?

Het capital asset pricing model beschrijft de samenhang tussen risico en het verlangde rendement. Het model beschrijft aan de hand van de security market line de risico/rendement-verhouding voor aandelen in individuele ondernemingen.

Het verlangde rendement hiervoor bestaat uit de risicovrije rente plus een beloning voor het systematisch risico. Dit systematisch risico wordt uitgedrukt als de marktrisico-premie maal de beta-coëfficiënt. _________________________________________________________________________

Vergroot uw kennis met opleidingen van topniveau

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.

__________________________________________________________________________