Wat is een grootboekrekening?

fallback
Wat is het verschil tussen een rekening en grootboekrekening? En wat is een rekeningsschema? Welke transactie heeft waar invloed op? Een vertaling van het begrip van een controller voor non financials.

Een grootboekrekening omvat informatie over bepaalde begrippen binnen een bedrijf, bijvoorbeeld een ‘kas’ of ‘vervoermiddelen’. Onder deze begrippen staan kosten en baten van het bepaalde onderwerp. Zo’n grootboekrekening is een verzameling kaartjes met kosten en baten, gerubriceerd op één thema. Een ladeblok vol rekeningen, één lade per ‘onderwerp’.


De verschillende rekeningen die een boekhouder in een grootboek hanteert, staan in het rekeningsschema. Of bij het ladeblok: het rekeningsschema is de lijst onderwerpen op de lades. Een grootboekrekening wordt ook wel afgekort als ‘rekening’. Ons land kent geen wettelijk voorgeschreven schema voor een grootboek, maar er zijn wel standaard rubrieken.

Financieel Management voor niet-financiële managers
Worden aan u als niet-financiële manager ook steeds hogere financiële eisen gesteld? Verwacht men dat u kunt sturen op financiële benchmarks; het jargon spreekt, financiële kengetallen begrijpt, jaarrekeningen kunt lezen en investeringsanalyses kunt beoordelen? Immers, zakelijk succes heeft alles te maken met een scherp financieel inzicht. Na de cursus Financieel Management op 7 – 9 september 2007 kunt u financiële zaken moeiteloos begrijpen en analyseren.

Schuiven
Een transactie heeft altijd op meerdere grootboekrekeningen invloed. De aanschaf van een nieuwe bedrijfsauto heeft bijvoorbeeld invloed op ‘bankrekening’ en ‘vervoersmiddelen’. De verkoop van een product ook: ‘debiteuren’ en ‘voorraad’. Een transactie heeft altijd invloed op ten minste twee rekeningen, er wordt immers ‘geschoven’ met de geldstroom van de ene naar de andere grootboekrekening (of van de ene naar de andere lade).


Balans
Een boekhouder die de aanschaf van een bedrijfsauto rapporteert, plaatst de transactie (aanschaf nieuwe auto) op een journaalpost en daarna op een journaal. Dit heeft invloed op de rekening ‘vervoersmiddelen’ (debet: de waarde van de nieuwe bedrijfsauto) en ‘bankrekening’ (credit: de aanschafprijs van deze auto). Tel deze ‘kaartjes’ (grootboekrekeningen) bij elkaar op en de uitkomst is nul. Is deze niet in balans? Dan is de bedrijfsboekhouding niet in orde.


Onderverdelen
Overigens zijn de verschillende boekhoudkundige rekeningen ook weer onder te verdelen in twee klassen. Balansrekeningen omvatten rekeningen met betrekking tot de activa, de schulden en het vermogen. De rekeningen met betrekking tot winst en verlies zijn de opbrengstrekeningen, kostenrekeningen en resultaatrekeningen.