Wat is een escrow overeenkomst?

Wat u koopt bij de aanschaf van een pakket zijn de gebruiksrechten, de zogenaamde licentiekosten. Vaak betaalt u verder nog een percentage van deze licentiekosten als jaarlijkse onderhoudskosten. U bent dus niet de eigenaar van het pakket en beschikt ook niet over de sourcecode
De sourcecode is vrij vertaald: de programmaregels die er voor zorgen dat het pakket functioneert. Als de leverancier failliet gaat en er zou (bijvoorbeeld door de komst van de euro of een andere externe gebeurtenis) een aanpassing aan het pakket moeten plaatsvinden, dan kunt u dat dus niet zelf doen, tenzij u de beschikking heeft of krijgt over de sourcecode. Een escrow overeenkomst regelt dat een notaris te allen tijde beschikt over de laatste sourcecode van de programmatuur. Bij faillissement kan in dit geval een beroep op deze overeenkomst worden gedaan en kunt u de beschikking krijgen over de sourcecode.