Wat is de ROI van een Financial?

Contracten beheren in Excel? Doen!
Ooit over deze vraag nagedacht als Financial zijnde? Ik heb regelmatig ROI berekeningen over van alles en nog wat gemaakt, maar deze vraag had ik niet verwacht. Mijn directeur overviel mij dan ook met de vraag wat mijn ROI voor de organisatie was. Oeps, effe slikken, maar ik zag er de uitdaging wel van.

Definitie
Allereerst moet je de definitie helder krijgen van wat ROI is. Want wat is ROI eigenlijk? Return on investment ofwel de opbrengst van het geïnvesteerde vermogen. Daar begint het moeilijk te worden.

Wat is geïnvesteerd vermogen?
Wat is de opbrengst van een Financial en wat is het geïnvesteerde vermogen van een organisatie in een Financial? Het vermogen zullen we definiëren als de kennis en kunde die de Financial door een mix van opleiding en ervaring heeft opgedaan en vertaald heeft in het vermogen om de organisatie waar hij/zij werkt te dienen. Dit geïnvesteerde vermogen wordt in de regel uitgedrukt in een jaarsalaris.

De opbrengstkant van de Financial
Deze is geheel afhankelijk van de functie van de Financial. Laten we een paar voorbeelden bekijken van functies en hun meetbare opbrengsten.

Voor een debiteurenbeheerder kun je bijvoorbeeld als opbrengst beschouwen: een verlaging van het aantal dagen dat de gemiddeld vordering openstaat en het reduceren van de vorderingen in de kolom uitstaande vorderingen ouder dan 60 dagen. Op de hoogte van het absolute debiteuren bedrag kan een debiteurenbeheerder geen invloed uitoefenen, omdat de hoogte van het debiteurensaldo een resultante van debiteurendagen, ouderdom en omzet is.  Hij heeft geen invloed op de hoogte van de verkopen.

Voor een crediteurenbeheerder kan zijn opbrengst uitgedrukt worden in het oprekken van de betaaltermijn en dat de oprekking van de betaaltermijn op een verantwoorde manier geschiedt. Ook kan hij bijdragen aan het oplossen van geschillen door hier actief achter de interne medewerkers aan te gaan.

Voor een Financieel manager als laatste voorbeeld, kun je bijvoorbeeld denken aan de totale reductie van het werkkapitaal, het voor elkaar krijgen van een financiering, het voor elkaar krijgen van gunstigere financieringsvoorwaarden. En niet in de laatste plaats is het voor elkaar krijgen van een solide afsluitingsproces met fast close, waar ook prima budget en prognose processen bij horen een verdienste van de financieel manager en zijn team. Zijn de eerste drie doelstellingen nog in geld uit te drukken, bij een procesverbetering lukt dat nauwelijks. Dat lukt alleen in extreme situaties wanneer de processtroomlijning ook leidt tot een personeelsreductie.

ROI of KPI?
Het nadeel van dit soort ROI calculaties op functies, is dat het effect dan slechts eenmalig is. De kans op herhaling bij een goede implementatie mag uitgesloten worden geacht. Vaak zien we dit soort acties gerelateerd worden aan KPI’s in een jaar. Zo kunnen een target van een X aantal debiteurendagen einde periode, X crediteurendagen einde periode, een absolute werkkapitaal hoogte en het reduceren van de afsluiting cyclus van 15 dagen naar 5 dagen KPI’s zijn. Het komt voor dat ook KPI’s gerelateerd worden aan bonussen. Maar dat is niet meer van deze tijd, toch?

Conclusie
Misschien moet je als Financial niet willen dat je in een ROI percentage wordt uitgedrukt. Gewoon genoegen nemen met je rol als kostenpost, die af en toe een nuttige bijdrage kan leveren aan de organisatie lijkt me voor veel Financials al ruim voldoende.

Financials zijn niet weg te cijferen uit een economisch proces, zonder hen is er “door de bank genomen” geen informatie. Niet iedere organisatie weet de waarde van een Financial naar waarde te schatten, laat staan in ROI uit te drukken.

Vergelijk het met de taken van de overheid, sommige dingen moeten nu eenmaal gedaan worden en kosten geld, de opbrengst is niet belangrijk. Het is wel belangrijk dat de taken tegen de beste prijs en dus zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Natuurlijk staat het iedereen vrij om zijn of haar benefits uit te drukken in een ROI. In dat geval ben ik benieuwd naar jullie ROI en hoe jullie die berekenen.

André Salomons

Gerelateerde artikelen