Wat is de oorsprong van allerlei cultuurissues bij fusies en overnames?

Cultuurissues zijn bij elke fusie of overname anders, maar komen in eerste instantie voort uit de verschillen die er natuurlijk altijd zijn. De volgende verschillen worden vaak aangehaald:

• Multiculturele, nationale cultuurverschillen
Deze verschillen kennen we allemaal wel uit eigen ervaring. Als we bijvoorbeeld op vakantie zijn in het buitenland. Hoe exotischer het land hoe groter de culture shock. Verschillen richten zich meestal op zaken als loyaliteit, emotionaliteit, individualiteit en intimiteit. (zie ook Trompenaars)

• Regionale cultuurverschillen
Ook hier weten we uit eigen ervaring dat de Groninger aanzienlijk verschilt in de omgang en qua mentaliteit van de Brabander. Deze verschillen zien we ook wel lokaal. Amsterdammers zijn weer anders in de omgang dan Rotterdammers. Zeker qua managementstijl vragen regionale verschillen een redelijk aanpassingsvermogen van het management.

• Stijlcultuurverschillen
De verschillen in gedrag niet verklaarbaar uit origine, zijn veel lastiger te verteren. Dimensies waarlangs dit gedrag varieert zijn bijvoorbeeld:
– open vs. gesloten
– volgzaam vs. dominant
– gelaagd/hiërarchisch vs. plat/veel vrijheidsgraden
– informeel vs. formeel
– zakelijk vs. persoonlijk
– input- vs. outputgericht

• Historie
Vaak vallen verschillen te verklaren uit de zgn. founding fathers, de oprichters die jarenlang gezichtsbepalend waren voor de onderneming. Hun normen en waarden zijn maatgevend geworden voor het algemeen handelen. Het duidelijkst wordt dit als zo iemand vertrekt (bijvoorbeeld na een fusie of overname), waarna er vaak sprake is van een zekere desoriëntatie en hulpeloosheid.

• Context
Misschien nog wel meer dan verschillen tussen culturen gelden allerlei contextvariabelen als belangrijke factoren voor succes of falen. Hoe is de fusie tot stand gekomen, hoe hebben partijen zich opgesteld, waar ligt de macht, hoe respectvol wordt er met individuen omgegaan, wie is de grootste resp. de kleinste en wat zijn daarvan de consequenties.

__________________________________________________________________________

Vergroot uw kennis met opleidingen van topniveau
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________

 

Gerelateerde artikelen