Wat is de einddeclaratie?

De aanvraag voor subsidievaststelling gaat vergezeld van een activiteitenverslag en een financieel verslag.
Voor deze verslaglegging is de term einddeclaratie gangbaar. In het activiteitenverslag moet u doorgaans aantonen dat de beoogde activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en dat deze zijn uitgevoerd op de wijze die de overheid voor ogen had. In het financiële verslag legt u verantwoording af over de inkomsten die u verkregen hebt uit de gesubsidieerde activiteit en over de werkelijk gemaakte kosten. Meestal moet de einddeclaratie voorzien zijn van een goedkeurende verklaring van een (register)accountant. De einddeclaratie dient als onderbouwing van de beschikking tot subsidievaststelling.
__________________________________________________________________________
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten.Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________