Wat is de definitie en betekenis van solvabiliteit?

Solvabiliteit is de mate waarin de onderneming met eigen middelen is gefinancierd. Het eigen vermogen wordt opgevat als de financiële buffer voor het opvangen van ondernemingsrisico's. De solvabiliteit is een graadmeter voor de mate waarin de onderneming hiertoe in staat is.

Solvabiliteit = eigen vermogen ÷ balanstotaal
 
Norm: 20 – 45%
 
Bij bepaling van de solvabiliteit op basis van het aansprakelijk vermogen wordt bij het eigen vermogen een aantal posten opgeteld, die (deels) mede risicodragend zijn zoals de egalisatierekening, het aandeel derden, de latente belastingverplichting, en eventuele achtergestelde leningen.
 

Gerelateerde artikelen