Wat is de definitie en betekenis van de quick ratio?

Quick ratio = ( vlottende activa – voorraden ) ÷ kortlopende schulden
 
Norm: 0.5 – 1.0

 

 
Gerelateerde artikelen