Wat is de definitie en betekenis van de gouden balans ratio?

Gouden balans ratio = vaste activa ÷ ( eigen vermogen + egalisatierekening + voorzieningen + langlopende schulden). Deze ratio geeft de mate aan waarin de

Deze ratio is complementair met de current ratio. Norm: 0.5 – 0.8

 

Gerelateerde artikelen