Wat is de definitie en betekenis van de bruto winstmarge?

Bruto winstmarge = bruto marge • omzet De toegevoegde waarde of bruto marge geeft aan, wat er na aftrek van de materiaalkosten en overige extern gemaakte kosten overblijft om de interne kosten te dekken. Door de bruto winst te relateren aan de omzet kunnen de veranderingen in beide grootheden worden gesignaleerd.

Gerelateerde artikelen