Wat houdt toekenningsbeschikking in?

De toekenningbeschikking is van belang omdat u hiermee aanspraak kunt maken op financiële middelen en de betaling daarvan. De toekenningbeschikking informeert u over uw rechten en plichten en over die van de subsidiegever.
De beschikking behoort een omschrijving te bevatten van de te subsidiëren activiteiten. Die omschrijving kan variëren van zeer gedetailleerd tot uiterst globaal. Bij een globale omschrijving kan de subsidiegever achteraf minder snel stellen dat de activiteiten niet of niet op de juiste wijze zijn verricht. Soms is op het moment van de toekenning alleen een globale omschrijving mogelijk, bijvoorbeeld bij activiteiten die nog in een vroeg stadium van ontwikkeling zijn of een experimenteel karakter hebben. De concrete omschrijving kan dan later worden uitgewerkt, voor zover de toekenningbeschikking hierom vraagt.
__________________________________________________________________________
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________