Wat houdt een voorschot op subsidie in?

Zoals aangegeven bestaat er een verschil tussen subsidietoekenning en subsidievaststelling. Pas na vaststelling wordt er een bedrag uitbetaald. Echter, subsidieregelingen bieden de mogelijkheid om vooruitlopend op de vaststelling, voorschotten uit te betalen.
Dat kan overigens pas nadat u zelf een deel van de kosten hebt gemaakt. In het algemeen worden voorschotten pas uitbetaald nadat u een overzicht van de tot dan toe gemaakte kosten hebt ingediend. Het komt voor dat al in de aanvraag om een voorschot kan worden gevraagd. Overige voorschotten kunnen later apart worden aangevraagd, afhankelijk van de vorderingen van het project. Het maximale bedrag aan voorschotten bedraagt doorgaans circa 80% van de toekenningbeschikking. Beslissingen over de betaling van voorschotten zijn beschikkingen en dus voor bezwaar en beroep vatbaar.
__________________________________________________________________________
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________