Wat houdt de eindbeschikking in?

De subsidievaststelling is de eindbeschikking die de definitieve hoogte van het subsidiebedrag aangeeft en vormt het sluitstuk van het project. In de regel vindt de vaststelling plaats op aanvraag van de subsidieontvanger na voltooiing van het project.
Als u het project conform de aanvraag heeft uitgevoerd en als u alle verplichtingen bent nagekomen, dan stelt de subsidiegever de subsidie vast zoals die staat in de toekenningsbeschikking. De eindbeschikking legt dit oordeel juridisch vast. Financieel komt het eindoordeel tot uitdrukking in de eindafrekening, waarin de eventuele voorschotten worden verrekend. De subsidievaststelling geeft u recht op het geld. De beschikking verplicht de subsidiegever tot betaling.
__________________________________________________________________________
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________