Wat gebeurt er met het grijze kenteken?

fallback
Het kabinet wilde oorspronkelijk de belastingvoordelen van bestelauto's, het zogenoemde grijs kenteken, voor iedereen afschaffen. Op voorstel van de Tweede Kamer blijft het grijs kenteken behouden voor ondernemers en wordt alleen het onbedoelde gebruik door particulieren "bestreden". Ook voor bestelauto's met een bijzondere inrichting voor gehandicapten, blijft het grijs kenteken bestaan.

Hoe ziet de huidige regeling er uit?
Nu geldt voor bestelauto’s een lagere motorrijtuigenbelasting dan voor personenauto’s. Ook hoeven mensen die een nieuwe bestelauto kopen, geen BPM te betalen. De BPM is de belasting die betaald wordt bij de aankoop van een nieuwe personenauto of motorrijwiel.

Wat wordt er voorgesteld?
BPM
In het voorstel wordt de bestelauto belast met BPM en wel op dezelfde wijze als dat personenauto’s met BPM worden belast. Voor BTW-ondernemers en gehandicapten blijft het grijze kenteken bestaan. De BPM die zij betalen wordt teruggegeven door de Belastingdienst Deze maatregel zal naar verwachting medio 2005 in werking treden.

Motorrijtuigenbelasting
Vanaf 1 januari 2005 wordt het tarief voor bestelauto’s in de motorrijtuigenbelasting verhoogd. Deze verhoging is ongeveer EURO76 per jaar per bestelauto. Voor bestelauto’s met een bijzonder inrichting voor gehandicapten zal deze verhoging niet gaan gelden. Op 1 januari 2005 ontstaan er dus twee tarieven voor de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s. Het lage tarief is bedoeld voor bestelauto’s met een bijzonder inrichting voor gehandicapten; het hogere tarief voor alle andere gebruikers. Vanaf medio 2005 zullen particulieren het tarief gaan betalen zoals dat geldt voor personenauto’s.

Wat betekent dit voor particulieren?
Particulieren zullen vanaf medio 2005 bij de aanschaf van een nieuwe bestelauto altijd BPM moeten betalen. Ook de motorrijtuigenbelasting zal per medio 2005 voor particulieren worden verhoogd tot het niveau van de personenauto. De eerder door particulieren aangeschafte bestelauto’s blijven buiten de heffing van de BPM. De verhogingen van de motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2005 en later nog eens per medio 2005 zullen echter ook op deze eerder aangeschafte bestelauto’s van toepassing zijn.

Wat betekent dit voor ondernemers?
Voor ondernemers blijft het grijs kenteken bestaan. BTW-ondernemers krijgen een recht op teruggaaf van BPM voor bestelauto’s die meer dan bijkomstig in de onderneming worden gebruikt. Ook komen zij in aanmerking voor een verlaagd tarief in de motorrijtuigenbelasting. Dit tarief wordt per 1 januari 2005 wel verhoogd met EURO76 per bestelauto per jaar. Een ondernemer die een nieuwe bestelauto koopt, betaalt aan zijn leverancier een bedrag inclusief BPM. De koper vraagt de BPM vervolgens terug bij de Belastingdienst. Voor de motorrijtuigenbelasting zal vanaf het eerste moment waarop een ondernemer over een bestelauto beschikt, het juiste tarief van toepassing zijn.

Wat betekent dit voor gehandicapten?
Voor gehandicapten die voor hun vervoer zijn aangewezen op een bestelauto blijft het grijze kenteken bestaan. Het gaat hier om bestelauto’s met een bijzondere inrichting voor gehandicapten. Zij krijgen een recht op teruggaaf van BPM. Ook houden zij het huidige tarief in de motorrijtuigenbelasting. De verhoging van het bestelauto-tarief in de motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2005 zal niet gaan gelden voor gehandicapten.

Is de afschaffing van het grijze kenteken al definitief?
De maatregelen zijn nu nog voornemens van het kabinet. De beoogde ingangsdatum is deels 1 januari 2005 en deels medio 2005. Of dit gebeurt, is afhankelijk van goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen