Wat gaat het Pensioenakkoord voor u betekenen?

Op dinsdag 17 december zijn vijf partijen (VVD, PvdA, D66, Christen Unie en SGP) het op grote lijnen eens geworden over de nieuwe maximale fiscale pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015.

Maximaal 1,875%
Het jaarlijkse ‘opbouwpercentage’ wordt 1,875% (voor middelloonpensioen) en dus niet 1,75% zoals VVD en PvdA eerder overeenkwamen. Dat leidt tot een gat van ongeveer 650 miljoen euro op de rijksbegroting. Om dat te dichten, zijn de coalitie en oppositiepartijen D66, de ChristenUnie en de SGP overeengekomen een geplande lastenverlichting voor werkgevers deels te schrappen. Het gaat om het uitstel van de verlaging van de werkgeversbijdrage aan het Algemeen Werkloosheidsfonds. Dat levert zo’n 250 miljoen euro op. Er wordt 250 miljoen euro bezuinigd op de zogenaamde ‘mobiliteitsbonus’, een bonus voor werkgevers die 50-plussers of arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Werkgevers krijgen straks pas een bonus als ze mensen boven de 56 jaar in dienst nemen.

Eerdere voorstellen, zoals het aftoppen van de pensioenopbouw tot onder de 100.000 euro, het verhogen van de aanschafbelasting voor nieuwe auto’s in het pakket of het versoberen van het nabestaandenpensioen, zitten niet meer in het pakket.

Hoewel het Pensioenakkoord nog geen wetgeving is, is de verwachting dat het deze keer wel door de Eerste Kamer komt, gelet op de meerderheid van de genoemde 5 partijen. De komende weken zal hier meer duidelijkheid over komen. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Wat gaat dit Pensioenakkoord voor u betekenen?
Waarschijnlijk heeft u als werkgever, CAO-partij of Ondernemingsraad het afgelopen jaar veel werk verzet om de pensioenregeling aan te passen naar de nieuwe fiscale kaders die per 1-1-2014 ingaan. Vanaf die datum is het fiscale maximum gebaseerd op een opbouwpercentage van 2,15% en een pensioenleeftijd van 67 jaar. Als het pensioenakkoord uiteindelijk tot wetgeving wordt verheven, en daar ziet het nu dus wel naar uit, dan kunt u in 2014 wederom aan de slag om deze nieuwe wijziging door te voeren. Ook nu zal dat weer in gezamenlijk overleg moeten met de sociale partners. Bij verzekerde pensioenregelingen is hierbij vaak de Ondernemingsraad de onderhandelingspartner, maar ook bij pensioenfondsen speelt de Ondernemingsraad sinds augustus 2013 een prominentere rol.

Concreet betekent het dat als u voor 2014 een pensioenregeling heeft afgesproken met een opbouwpercentage hoger dan 1,875% (ook beschikbare premieregelingen) u deze uiterlijk op 31-12-2014 moet hebben aangepast. Het zal dan vooral gaan over de vraag hoe de verlaging van de pensioenpremie gaat worden besteed.

Ter indicatie: kent de regeling in 2014 een jaarlijkse opbouw van 2,15%, dan is de jaarlijkse besparing vanaf 2015 zo’n 13% van de in 2014 betaalde pensioenlast. Werkgevers en werknemers zullen vervolgens moeten afspreken hoe met deze besparing wordt omgegaan, waarbij wij opmerken dat fiscaal vriendelijke oplossingen of compensaties eigenlijk niet meer mogelijk zijn. Te denken valt aan oplossingen als het verlagen van de werknemersbijdrage, financiering van toeslagen (in de toekomst) of simpelweg compensaties in de loonsfeer of andere arbeidsvoorwaarden.

Hoe het ook zij, u kunt het pensioendossier voorlopig nog niet sluiten.

Door drs. Jeroen H.H. Tuijp AAG, Managing consultant bij Edmond Halley

Gerelateerde artikelen