Wat betekent opheffing van een faillissement wegens gebrek aan baten?

Veelal wordt heel snel duidelijk dat de gefailleerde het niet zal redden, zodat de activa van de onderneming moeten worden verkocht.
In veel gevallen is echter de verkoop- of executiewaarde zo gering of zijn de kosten van het faillissement zo hoog dat het salaris van de curator niet eens betaald kan worden en er niets voor de schuldeisers valt te delen. In deze situatie wordt het faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten.