Wat betekent homologatie van het aangeboden akkoord?

Bij een faillissement kan de gefailleerde tot aan de verificatievergadering de gezamenlijke schuldeisers een akkoordvoorstel aanbieden.
Indien de gefailleerde en de curator denken dat de onderneming op termijn levensvatbaar is, kan het zowel voor de gefailleerde als voor de schuldeisers van belang zijn om tot een akkoord te komen. De gefailleerde zal een voorstel doen tot een betaling van een percentage van de schulden tegen algehele kwijting van die schulden. Indien het akkoord door de crediteuren wordt aanvaard, moet het nog door de rechtbank worden goedgekeurd (gehomologeerd). Wordt deze goedgekeurd dan wordt het faillissement beëindigd. In de praktijk komt deze situatie echter steeds minder voor.
__________________________________________________________________________
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau. Volg een van de opleidingen van Alex van Groningen. Opleidingen voor accountants en financials die hun kennis en vaardigheden willen en moeten vergroten. Bekijk het gehele cursusoverzicht.
__________________________________________________________________________