Wat betekent de kredietcrisis voor accountants?

De kredietcrisis raakt niet alleen de consument, maar ook de ondernemer. Deze onzekerheden kunnen gevolgen hebben voor de jaarrekening en daarbij het werk van de accountant die de jaarrekening controleert.

Het bestuur van een onderneming is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening. Zij maken een inschatting van de gevaren voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten.

Als uit de toetsing blijkt dat de mogelijkheden tot (duurzame) voortzetting van de onderneming twijfelachtig zijn, moet het bestuur dit melden in de jaarrekening. De accountant die belast is met controle van de jaarrekening, toetst deze bestuurlijke inschatting en gaat na of de risico’s voor de continuïteit op de juiste wijze in de jaarrekening staan.

Zo nee, dan kan dit gevolgen hebben voor de accountantsverklaring. De accountant geeft dan een beperkende of afkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening af. Door de kredietcrisis en het verslechterde economische klimaat zullen ondernemingen dit jaar met meer onzekerheden kampen.

Daarom is het nodig dat de accountant meer aandacht besteedt aan de continuïteit van het bedrijf waar hij controle uitvoert. Hierbij moet hij/zij zich meer richten op de inhoud van de orderportefeuilles, planningen, prognoses, begrotingen en de haalbaarheid daarvan.

Om verrassingen te voorkomen en de kwaliteit van de jaarrekening te waarborgen is het van groot belang dat bestuur en accountant in een tijdig stadium informatie uitwisselen over de continuïteit van de onderneming.

 

Bron: Grant Thornton

Gerelateerde artikelen