Wanneer verdwijnen banen in finance en accountany door automatisering?

Er komt een revolutie op ons af, die dezelfde impact zal hebben als de industriële revolutie in de 19de eeuw. Dat stellen de auteurs van 'The Second Machine Age'. Het proces van exponentiële technologische vernieuwing zal ingrijpende gevolgen hebben voor de samenleving, de economie en de arbeidsmarkt. Wat zijn de gevolgen voor banen in finance en accounting? En hoe kun je voorkomen dat je overbodig wordt?

Technologie – Wat komt er op ons af momenteel?
We staan aan het begin van een tijdperk van technologische ontwrichting. In The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies bespreken auteurs Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee hoe de ontwikkeling van computers heeft geleid tot een geleidelijke versnelling en nu klaar is volwassen te worden.

De wet van Moore is van kracht, die in 1975 stelde dat computerkracht ieder jaar verdubbelde. Bijna 40 jaar later en er is nog geen einde in zicht. Bij dergelijke exponentiële groei krijg je eerst grote getallen die nog te bevatten zijn: duizenden, miljoenen en miljarden. Daarna worden de getallen waarlijk bizar en kom je in science fiction gebied terecht. In een dergelijk tijdperk zijn we volgens Brynjolfsson en McAfee nu aanbelandt. Concreet betekent dit dat computers steeds beter worden in complexe patroonherkenning en communicatie.
 
De laatste jaren vrezen vele economen en overheidsleiders voor een einde aan economische groei. Volgens de auteurs is dit verre van de waarheid, omdat technologische vooruitgang een nieuw tijdperk van innovatie gaat inluiden. Innovatie zit veelal in het combineren van bestaande technologieën. De zelfsturende Google auto bijvoorbeeld, is tot stand gekomen door camera’s, sensoren en GPS-systemen in de mix te gooien. Dergelijke innovaties gaan er nu masaal komen, omdat door Moore’s wet voorheen dure technologieën nu voor weinig geld te krijgen zijn.

De auteurs van The Second Machine Age voorspellen dan ook een langdurige periode van innovatie en economische groei. Bij de introductie van nieuwe technologieën duurt het altijd een tijdje voordat de voordelen hiervan terugkomen in de productiecijfers. Bovendien vereisen digitale innovaties een andere kijk op economische groei. Nieuwe technologieën brengen namelijk waarde, maar niet noodzakelijk geld. Producten waar bedrijven eerst geld voor vroegen, maar die nu gratis op internet te krijgen zijn – zoals digitale content – leveren misschien geen bijdrage meer aan het Bruto Nationaal Product (BNP), maar dragen desalniettemin positief bij aan een stijgende welvaart in ruime zin.  

Zo heeft het digitale tijdperk vele ongrijpbare ‘assets’ met zich meegebracht die er eerst minder waren: gebruikersgemak, tijdsbesparing, user generated content, welzijn en human capital. Wanneer we deze voordelen uitdrukken in een stijging van het BNP, zal de economische groei – zelfs in deze tijden van stagnatie – vele malen hoger liggen. De miljoenen uren die gebruikers bijvoorbeeld gratis doorbrengen op Facebook vinden zij kennelijk meer waard dan (betaalde) activiteiten die ze ook kunnen doen. Het BNP en onze welvaart bewegen misschien wel in tegengestelde richting momenteel. Kortom, het BNP is in deze tijd niet langer een adequate graadmeter voor economische groei.

Impact op de arbeidsmarkt
Dat nieuwe technologie vele voordelen met zich meebrengt voor de samenleving is duidelijk, maar hoe zit het met banen? Immers, we hebben nog altijd een inkomen nodig om te betalen voor al onze assets die nog van moleculen gemaakt zijn, zoals huizen, auto’s en voedsel. De auteurs van The Second Machine Age constateren dat er de laatste decennia economische groei heeft plaatsgevonden, kijkend naar BNP, die voor een groot deel te danken is aan technologische vooruitgang. In lagere en middeninkomens is sinds 1999 echter een teruggang meetbaar, terwijl topinkomens omhoog zijn geschoten. Kortom: toenemende inkomensongelijkheid.
___________________________________________________________________________________
In 20 dagen en binnen 6 maanden Certified Business Controller
De opleiding Certified Business Controller leidt finance professionals in 20 dagen, verspreid over 6 maanden, op tot succesvolle business controllers volgens de methodiek van “action learning”. Volg de opleiding. Het bedrijfsleven zit op u te wachten. Meld u aan via certified-business-controller.nl
__________________________________________________________________________________

Dat lijkt logisch kijkend naar de transformatie in sommige sectoren. Kodak, een bedrijf dat ooit 150.000 werknemers van een inkomen voorzag, nog los van alle toeleveranciers en retailers die met het bedrijf verbonden waren, vroeg faillissement aan in 2013. In hetzelfde jaar nam Facebook fotoservice Instragram over voor 1 miljard dollar. Het bedrijf had op dat moment slechts 15 werknemers in dienst. Dit voorbeeld is illustratief voor wat technologie kan betekenen voor werkgelegenheid en inkomens. Er is een paradox ontstaan. Het BPD is gegroeid en innovatie gaat sneller dan ooit te tevoren. Toch zijn mensen ongekend negatief over de toekomst van hun kinderen.

De toekomst van Finance & Accounting
Een sector die het zwaar gaat krijgen door de technologische ontwrichting is in ieder geval de accountancy. In het onderzoek ‘The Future of Employment’ (Oxford Martin School) worden accountants en auditors genoemd als beroepen waarin de komende 20 jaar veel banen verloren zullen gaan door automatisering. Hier mogen we de administratieve banen ook onder scharen. 

 

Fou-Khan Tsang schreef laatst op Accountancynieuws: ‘Een computer zou toch nooit in staat zijn om alle facturen 100% goed te boeken? Waarom niet? Met hoeveel factoren moet een computer rekening houden om een auto veilig te laten rijden? En met hoeveel factoren moet een computer rekening houden bij het boeken van een factuur? Ik denk dat in het laatste geval de hoeveelheid factoren maar zeer beperkt is en dat we binnen vijf jaar naar een 99,9% herkenning van facturen kunnen gaan.’ Tsang verwacht dan ook dat 50 procent van de administratieve functies binnen 30 jaar gaat verdwijnen.

Kansen om toch concurrerend te blijven op de arbeidsmarkt

1. Focus op advisering
Computers kunnen misschien wel de meest complexe analyses doorrekenen, het overtuigen van anderen over de juiste te varen koers is toch nog steeds een menselijk feestje. Focus je dus op je adviseringsvaardigheden, soft skills en beïnvloedingstechnieken om je te kunnen onderscheiden.

2. Benut de kracht van technologie
Het is duidelijk dat machines steeds beter worden in complexe communicatie en patroonherkenning. Maar waar mensen nog altijd in vooroplopen is het genereren van nieuwe ideeën en oplossingen voor de problemen van deze tijd. De beste schaker ter wereld is reeds lang geleden verslagen door IBM’s Deep Blue, maar in schaaktoernooien waarbij teams bestaande uit mensen en computers het opnemen tegen teams bestaande uit alleen computers, blijkt de eerste groep duidelijk sterker te zijn. Kortom, mensen en bedrijven die de kracht van technologie succesvol weten aan te wenden zullen nog altijd de voorsprong kunnen pakken.

3. Permanente Educatie
Ontwikkelingen gaan nu zo snel, dat professionals zich bijna continu moeten ontwikkelen in hun kennis en vaardigheden. Bezoek seminars, houd vakliteratuur bij, en volg relevante trainingen. Zoals bedrijven continu moeten innoveren om aan veranderende klantvragen te voldoen, moeten professionals dat ook om relevant te blijven.

CFO’s moeten de basics van de beïnvloeders van goed werkgeverschap en het waardepotentieel van human capital kennen, stelt ICS CFO Corinne Weeda. Ontdek in de masterclass ‘Duurzame waarde creëren met human capital’ tijdens CFO Day 2024 op 30 mei hoe Corinne de employee experience bij ICS heeft verbeterd.

Gerelateerde artikelen