Wanbetalingen blijven hoog in bouw en retail

Dankzij de aantrekkende economie daalt het aantal faillissementen in 2015 met 15 procent. Het aantal wanbetalingen blijft echter hoog in de bouw en non-food retail.

Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Atradius.
 
Het gaat steeds beter met de Nederlandse economie, waardoor het aantal faillissementen daalt. In april was sprake van het laagste aantal faillissementen sinds juni 2011. Vorig jaar nam het aantal bedrijven dat failliet ging af met 19 procent, terwijl in 2013 nog een record aantal bedrijven over de kop ging. 
De vooruitzichten verbeteren door een grotere vraag naar goederen en diensten en een lichte verbetering van financieringscondities door de dalende rente. Het aantal faillissementen daalt naar verwachting met 15 procent in 2015 en komt uit op bijna 6.500. Dat is 42 procent meer dan voor de crisis in 2007. Het aantal faillissementen is dus nog steeds relatief hoog.
 
Wanbetalingen in de bouw
Vooral de bouwsector valt op door het hoge aantal wanbetalingen. Het aantal verkochte huizen neemt toe, maar de stijging van de productie door een toename van nieuwbouwprojecten komt pas later op gang. Veel bouwbedrijven zagen hun (kapitaal)buffers in de afgelopen jaren krimpen en zijn kwetsbaar voor tegenvallers. De afname van buffers komt mede doordat marges in de afgelopen jaren veel lager waren en zelfs projecten onder de kostprijs zijn aangenomen. 
___________________________________________________________________________________________________
Bent u ondernemer, manager, jurist, accountant, adviseur of financier? Bent u (binnenkort) betrokken bij een faillissement, sanering of doorstart? Dan is de cursus Corporate Recovery voor u onmisbaar. De cursus biedt u praktische antwoorden op uw vragen: Hoe koop ik een bedrijf uit een faillissement en hoe voer ik een succesvolle doorstart uit? Meld u direct aan
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Ook zijn de ontwikkelingen in bepaalde segmenten, met name de infrasector, nog negatief. In de afgelopen maanden sloten ook veel installatiebedrijven de deuren. Dit heeft zich vaker voorgedaan, maar dat was altijd mede een gevolg van slecht winterweer. Hoewel dat dit jaar niet op ging, zijn veel middelgrote installatiebedrijven failliet gegaan. Net als de bouw wordt deze branche getroffen door een tegenvallende productie en een kwetsbare liquiditeitspositie.
 
Faillissementen in non-food retail
Ook in de non-food retail sector is het aantal wanbetalingen hoog, vooral ten gevolge van sterk tegenvallende resultaten in de kledingsector. Winkelketens die niet of te laat hebben ingespeeld op de sterk stijgende online verkoop bevinden zich in zwaar weer. De faillissementen van Miss Etam en Mexx illustreren dit. Ondanks het stijgen van de consumentenuitgaven blijft het aantal faillissementen in de non-food retail dit jaar waarschijnlijk hoog.
 
Nederland behoort in Europa tot de middenmoot als het gaat om het aantal faillissementen. Door de zwakke economische groei sinds 2007 ligt het aantal faillissementen in Nederland op een relatief hoog niveau. Alleen in Zuid-Europa en Ierland steeg het aantal bedrijfssluitingen sneller. Nederland onderscheidt zich echter in positieve zin door de verbeterende vooruitzichten in 2015. In de eurozone daalt alleen in Spanje het aantal faillissementen sneller dan in Nederland.
 
“Nu naast de export de consumentenuitgaven en bedrijfsinvesteringen toenemen, verbetert het vooruitzicht voor veel bedrijven in Nederland”, zegt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius. “De kaalslag van afgelopen jaren heeft er echter voor gezorgd dat veel bedrijven nog kwetsbaar zijn en weinig buffers hebben. Een klein zetje is genoeg om ze over de rand van faillissement te duwen.”

Gerelateerde artikelen