Waarzeggers voorspellen Predictive Control

Waar ga jij voor: bedrijfshoroscoop of betekenisvol economisch dashboard?

Een serie blogs over control.

BLOG – Een kleine persoonlijkheidstest. Ik voorspel dat je jezelf grotendeels herkent in de onderstaande tekst: “Je wilt graag dat anderen je aardig vinden en bewonderen, maar voor jezelf ben je kritisch. Hoewel je persoonlijkheid enkele zwakheden vertoont, kun je die doorgaans goed compenseren. Je hebt een aanzienlijk ongebruikt talent, dat je nog niet tot je voordeel hebt ingezet. Hoewel je discipline en beheersing uitstraalt, maak je je regelmatig zorgen en voel je jezelf onzeker. Soms twijfel je er ernstig aan of je de juiste beslissing hebt genomen of het juiste hebt gedaan. Je verkiest een bepaalde hoeveelheid afwisseling, en wordt ontevreden wanneer je gehinderd wordt door restricties en beperkingen. Je bent er ook trots op een onafhankelijk denker te zijn en je aanvaardt geen beweringen van derden zonder bevredigend bewijs. Je hebt ontdekt dat het niet verstandig is jezelf tegenover anderen al te zeer bloot te geven. Soms ben je extravert, vriendelijk en gezellig in de omgang, terwijl je op andere momenten introvert, behoedzaam en gereserveerd bent. Sommige van je ambities zijn tamelijk onrealistisch.”

Door Hinrich Slobbe, control prof in beide betekenissen, als associate professor aan de Business School Nederland en als directeur van Wisdom in Finance.

Wedden dat je jezelf herkent in deze persoonlijkheid? Reeds in 1948 legde de Amerikaanse psycholoog Bertram Forer deze beschrijving voor aan zijn studenten en 85 procent herkende zichzelf geheel of vrijwel geheel in dit stukje tekst. Hij had deze zinnen samengeraapt uit de horoscopen van diverse kranten en bewees daarmee de beperktheid van de voorspellingen die hierin gedaan worden. Reeds in het oude Griekenland was er de behoefte bij mensen om de toekomst te kennen en zij gingen massaal te rade bij orakels en andere waarzeggers. Deze miljoenenindustrie, die zich niet beperkte tot gewone burgers, maar ook uitstrekte tot de machthebbers van het land, is sindsdien alleen maar groter geworden.

In de huidige tijd willen wij ook de toekomst voorspellen. Niet alleen voor huis, tuin en keukenzaken maar ook voor onze bedrijven en overheden. Het Centraal Planbureau rekent voor hoe het overheidsbeleid zich vertaalt in koopkrachtplaatjes, bestedingspatronen en nationaal inkomen. Banken voorzien faillissementen, verzekeraars berekenen hun premies op basis van schaderamingen, die het gevolg zijn van kansberekeningen.

Voorspellen, meten of weten?

Controllers anno nu zijn de nieuwe waarzeggers die mogen uitleggen wat er in de komende tijd gaat gebeuren. Predictive Analytics heet het vak en de manier waarop wij onze voorspellingen bouwen maakt gebruik van grote databestanden, statische methoden, proefopstellingen en testpanels. Logische verbanden leggen tussen gedragingen en economische effecten en vervolgens de gevolgen bepalen voor omzet, marge en eindresultaat.

Ben jij nog zo’n controller oude stijl die het verleden uitpluist in bezettingsresultaten, prijsverschillen en efficiencyverlies? Ben jij nog vooral bezig om de boekhouding te vertalen naar autistische spreadsheets? Bestaat 80% van jouw werk uit het overkloppen van de ene database in de andere?  Is jouw grootste bron van kennis nog steeds het grootboek?

Of ligt bij jou de klanttevredenheidsmeting naast de productiviteitsmeting van menselijke arbeidskracht? Heb je reeds de effecten gezien van gezond leiderschap op de motivatie en prestaties van medewerkers? Ontdek wat de meest logische gevolgen zijn van de kritieke oorzaken. Snap waardoor werkelijke waardecreatie plaatsvindt in de toegevoegde waarde zone. Maak economische dashboards van KPI’s die de wereld veranderen. Want ik voorspel je: daar ligt de toekomst van ons controllersvak!

Alle blogs van prof. Hinrich Slobbe voor u op een rij gezet.

Gerelateerde artikelen