Waardering van financiële instrumenten

fallback
Activa en passiva worden over het algemeen afzonderlijk gewaardeerd. Maar als er een verband tussen beide bestaat, moeten de vermogensbestanddelen dan afzonderlijk of juist in samenhang worden gewaardeerd? Deze vraag is vooral van belang bij de waardering van financiële instrumenten, zoals optieverplichtingen. De Hoge Raad buigt zich nu in een aantal zaken over deze waarderingsvraag.

In één van deze zaken schrijft de belanghebbende callopties op haar beursaandelen. Het ongerealiseerde verlies op de optieverplichting wordt hierdoor steeds gecompenseerd door de samenhangende ongerealiseerde winst op de onderliggende aandelen.


De belanghebbende wil activa en passiva afzonderlijk waarderen en op basis van de regels van goed koopmansgebruik en het verlies op de volledig gedekte optieverplichtingen wel nemen. De ongerealiseerde winsten op de onderliggende aandelenbelangen neemt zij niet.


De Advocaat-Generaal concludeert dat belanghebbende naast het verlies, ook de ongerealiseerde winsten in aanmerking moet nemen. Volgens hem sluit dit namelijk het beste aan bij de economische realiteit. Of deze visie juist is, zal blijken als de Hoge Raad uitspraak doet.


Bron: TaxUpdate Tijdschrift Financieel Management i.s.m. Deloitte