Waardedeskundigen

fallback
Laat ik teruggaan naar een artikel in het Financieel Dagblad van 8 december 2001. In dit artikel zegt Jan Vis docent bij de VVCM dat alle credit managers 'waardedeskundigen' moeten worden. Ik begreep dat niet. Wij als debiteurenbeheerders keken immers altijd naar het recente jaarverslag van een potentiële klant en niet naar de klant op zichzelf.

Gert-Jan Versteeg, credit manager (interim) bij Avis Autoverhuur

Natuurlijk wisten we dat we minder risico liepen met vooraanstaande klanten maar over de hele linie bekeken was het voor ons van groot belang dat we bijvoorbeeld een NCM (Nederlandse Kredietverzekering Maatschappij) limiet kregen. Ik kan mij dit nog herinneren van mijn werkzaamheden als debiteurenbeheerder bij een bloemen- en plantenexportbedrijf. Wij waren al blij als er een dekking was bij de NCM zodat we de klant konden leveren.

Tijdens mijn studie Certified Credit Manager (CCM) bij de VVCM heb ik diverse colleges van Jan Vis bijgewoond. Gaandeweg de colleges werd mij duidelijk wat Jan Vis toentertijd bedoelde met zijn opmerking dat wij ‘waardedeskundigen’ moesten worden. Ik ben het eens met de mening van Jan Vis. Balansen en jaarverslagen zijn momentopnamen en zeggen in eerste instantie niet veel over het bedrijf zelf.

De moderne credit manager krijgt steeds meer een adviserende rol richting bijvoorbeeld de afdeling sales maar ook richting de rest van een organisatie. Ik zie dat als een positieve trend binnen credit management, zeker binnen Avis.

Waakhond
In mijn beleving, en ik weet in die van vele andere credit managers, hoort de afdeling credit management niet meer achteraan te staan. De afdeling wacht niet langer af totdat het fout gaat met de vordering. De afdelingen sales en credit management horen op een gezonde manier bij elkaar. Beide afdelingen hebben hetzelfde belang: het binnenhouden van de klant binnen bepaalde grenzen. Niet langer is de afdeling credit management de afgerichte waakhond van het bedrijf maar moet de afdeling zich ook op het commerciële pad gaan begeven.

Credit management moet zich veel meer bemoeien met de liquiditeitspositie van een bedrijf. Als geen ander weet de afdeling credit management wat er aan geld gaat binnenkomen. Men moet veel meer gebruik maken van deze informatie. Niet langer staan we op het kostenplaatje van het bedrijf omdat we geen omzet generen. Dit vereist wel een cultuuromslag binnen een bedrijf.

Positieve trend
Bij Avis zie ik duidelijk een verbeterde communicatie tussen de afdeling sales en de afdeling credit management. Een positieve trend! Deze twee afdelingen staan van oudsher loodrecht tegenover elkaar. Sales wil scoren en credit management wil deze drang om te scoren temperen.

Bij ons worden de zogenoemde accountaanvragen, klanten die op rekening willen rijden, door de afdeling credit management gecheckt. Wij kijken nog wel naar het jaarverslag of de balans van een potentiële klant, maar daarnaast kijken wij ook naar de branche waarin het bedrijf zich bevindt. Om onze check compleet te maken verwerken wij de bevindingen van onze accountmanagers die bij de klant op bezoek is geweest. Mochten we toch twijfelen, dan verzoeken we de klant om een machtiging voor een automatische incasso en in sommige gevallen om een borg. Credit management heeft bij Avis een volwaardige rol. Uiteraard zijn er nog uitdagingen genoeg om dit te verbeteren.

Gerelateerde artikelen