Waardecreatie in Control

Succesvolle ondernemingen rapporteren over echte waardeveroorzakers en sturen op echte waardecreatie.

Een serie blogs over control.

BLOG – De Autoriteit Financiële Markten kwam tijdens de verjaardag van Sinterklaas met een prachtig rapport. Daaruit blijken de resultaten van het onderzoek, dat zij heeft verricht onder 39 AEX en AMX-bedrijven. Het onderzoek vond plaats in het kader van het Besluit Niet-Financiële Informatie. Dit besluit uit 2016 werd in 2017 slecht nageleefd en daarom werd reikhalzend uitgekeken naar verbetering, en die kwam er. Stand over 2018: 85 procent van de onderzochte ondernemingen geeft inzicht in het hoe van waardecreatie, 69 procent geeft aan in welke vorm zij dat doen, en 46 procent geeft ook aan waarom zij waarde creëren. Die hebben goed naar Simon Sinek geluisterd.

Door Hinrich Slobbe, control prof in beide betekenissen, als associate professor aan de Business School Nederland en als directeur van Wisdom in Finance.

Waardecreatie is het centrale thema binnen het Canvas Business Model. Waarom kiest een klant voor jouw bedrijf? Wat zijn de elementen die extra waarde toevoegen in de processen, diensten en producten die een afnemer voortbrengt? In hoeverre ontstaat daarbij extra resultaat, of is er sprake van ontzorging? Elke ondernemer die zich wil onderscheiden stelt zich regelmatig deze vragen. En beursgenoteerde ondernemingen moeten hierover dus rapporteren. De resultaten van deze rapportage zijn wisselend. Slechts de helft scoort bovengemiddeld en een kwart maakt onvoldoende specifiek hoe waardecreatie eruitziet. Die blijven liever hangen in algemene terminologie.

Daarom nu een paar best practices van waardecreatierapportage:

Philips geeft aan dat zij gebruik maakt van een aantal Kapitaalstromen: Menselijk kapitaal, Intellectueel kapitaal, Financieel kapitaal, Productie kapitaal, Natuurlijk kapitaal en Sociaal kapitaal. Per kapitaalstroom geeft ze aan hoeveel daarin wordt geïnvesteerd in geld en hoeveelheden. Tevens maakt ze duidelijk welke waarde-uitkomsten ze per Kapitaalstroom behaalt en welke maatschappelijke impact dat heeft op de gehele keten, de operaties, de producten en oplossingen. Zo leert Philips ons dat 1,54 miljard levens zijn verbeterd door haar producten en dat er 90 procent gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie. En 40 procent van de omzet komt van producten die in de afgelopen drie jaar zijn geïntroduceerd.

Arcadis maakt duidelijk dat er drie Pilaren onder haar waardecreatie zijn gefundeerd. People First, Living Our Values en Develop the Future. Mensen kunnen presteren, groeien en succes hebben in een verwelkomende omgeving waar alle stemmen worden gehoord en waar zij zich kunnen ontwikkelen tot toekomstbestendige mensen. De betrokkenheid van de medewerkers wordt actief gemeten en verbetert zich tot boven de 75 procent. Verder is 94 procent van de medewerkers een ambassadeur van het bedrijf en beveelt haar producten actief aan in de eigen omgeving.

Heineken en KPN melden ook hun impact op de maatschappij, het onderscheid tussen korte, middellange en lange termijn waardecreatie. En bij Unilever gaat men diep in risico’s ten aanzien van natuurlijk kapitaal.

Control gaat allang niet meer alleen over geld. Dit rapport van de AFM bewijst dat succesvolle ondernemingen rapporteren over de echte waardeveroorzakers en dat zij sturen op echte waardecreatie. Control 3.0: echt wel!

Alle blogs van prof. Hinrich Slobbe voor u op een rij gezet.

Gerelateerde artikelen