Waardecreatie belangrijker

85 procent van beursgenoteerde bedrijven biedt inzicht in hoe waarde wordt gecreeerd.

Lange termijn waardecreatie staat tegenwoordig centraler in de verslaggeving van de AEX en AMX-beursgenoteerde ondernemingen, 85 procent van hen biedt inzicht in hoe waarde wordt gecreëerd en 69 procent rapporteert in welke vorm dit gebeurt. Dit bleek uit een verkenning bij 39 bedrijven die de AFM gisteren publiceerde.

In 2019 waren er een aantal relevante ontwikkelingen op het gebied van niet-financiële verslaggeving. De Europese Commissie heeft bijvoorbeeld nieuwe richtsnoeren voor klimaatrapportage door ondernemingen gepubliceerd. Dit is een onderdeel van het actieplan duurzame financiering. Ook is in de Corporate Governance Code lange termijn waardecreatie vanaf 2016 meer centraal gesteld.

Om inzicht te krijgen in de verslaggeving over lange termijn waardecreatie bij AEX- en AMX-ondernemingen, heeft de AFM een Verkenning uitgevoerd bij 39 ondernemingen op basis van de jaarverslaggeving 2018. Daarbij is gekeken naar de manier waarop over waardecreatie wordt gerapporteerd en in welke mate dit gebeurt.

Uit de verkenning blijkt dat de rapportage over waardecreatie specifieker kan. Ook kan meer aandacht worden besteed aan eventuele waardevernietiging, de andere kant van dezelfde medaille. Ondernemingen kunnen in het waardecreatiemodel daarnaast beter inzicht geven in de (lange termijn) effecten van de gekozen strategie.

.ad-style * { font-size: 18px; line-height: 30px; color: #555; }

Groei van financieel vakman naar strategisch partner

Wil jij als financieel vakman doorgroeien naar strategisch partner? Volg de vijfdaagse Masterclass De Nieuwe CFO; Strategisch Financieel Management. Ontvang inzicht in strategisch financieel management en ontdek wat er op de agenda staat van de nieuwe CFO.

Bekijk het programma en data

(bron: AFM)

Gerelateerde artikelen