Waar moet ik op letten als ik een prestatie-meetsysteem opzet?

Vaak wordt voor prestatiemeting een enorme hoeveelheid kritische prestatie-indicatoren (KPI'ss) gebruikt. Dit leidt vaak tot een complex en onoverzichtelijk geheel.

Over het algemeen geldt: nooit meer dan 5 KPI's om op te worden 'afgerekend'. Drie KPI's is optimaal. Nooit meer dan 15 KPI's naar boven rapporteren. In andere woorden: afrekenen op 3 KPI's en sturen op maximaal 15 KPI's. Let goed op het stimuleren van de juiste factoren bij KPI's. Het sturen op output alleen stimuleert niet de kwaliteit van die output. De KPI 'kwalitatief goede output' is in zo'n geval beter. Vaak kunnen een veelheid aan KPI's gecombineerd worden in een of enkele hoger niveau KPI's. Bijvoorbeeld kwalitatief goede producten per tijdseenheid in plaats van output hoeveelheid, productiesnelheid, machinebezetting etc. Zet een heldere structuur neer met heldere afspraken en vaste evaluatietijden. Meet niet alleen topdown, maar ook bottom up. Hetzelfde geldt voor het evalueren van prestaties.

 

 

 

Gerelateerde artikelen