Waar liggen de exportkansen in de wereld in 2013?

De wereldwijde internationale handel groeit naar verwachting met 4,1 procent in 2013 en 5,9 procent in 2014. Een buitenkans voor landen in economische tegenwind, met name in Europa.

Walter Toemen, Risk Directeur Euler Hermes Nederland: ‘De verwachte groei in het internationale handelsverkeer is belangrijk voor de Nederlandse economie. Wanneer de export aantrekt, zullen ook de investeringen weer toenemen en indien deze kansen worden gepakt kan dit een impuls zijn voor de kwakkelende Nederlandse economie.’ Rekening houdend met wisselkoersen groeit de wereldwijde handel met 7 procent in 2013 en 11 procent in 2014.

De nieuwe internationale handelsroutes
In veel landen ligt voor bedrijven potentie voor nieuwe of verdere groei van bestaande afzetmarkten, veroorzaakt door een stijgende vraag. De opkomende economieën lopen voorop in dit proces door het relatief hoge aantal recent getekende handelsovereenkomsten. Een goed voorbeeld is het aanstaande vrijhandelsverdrag tussen Japan en Europa.

China grootste importgroei
In China wordt de hoogste groei in import verwacht. De bevolkingsgroei, verbetering van de infrastructuur, groeiende welvaart en urbanisatie stimuleren de vraag naar nieuwe producten en ontwikkelingen. Toemen: ‘Het is geen verrassing dat China een groeimarkt is. Minder voor de hand liggende landen als Ecuador en Ghana blijven echter vaak onder de radar terwijl ook hier mooie kansen liggen.’

Grootste groei import chemicaliën en auto’s
Vooral in de chemische en auto-industrie liggen grote kansen. De import in die sectoren groeit in 2015 respectievelijk met 21 en 22 procent ten opzichte van 2012. In de chemische sector veroorzaken de vervaardiging van kunststof en kunstmest een ongekende meevaller voor zowel geïndustrialiseerde als opkomende economieën. De grote extra vraag uit Afrika en ook Zuid-Azië bieden daarbij ongedwongen kansen. Voor autoproducenten liggen er vooral mogelijkheden in Latijns Amerika.

In deze infographic is te zien in welke landen een importgroei wordt verwacht. Euler Hermes heeft gekeken naar de periode van 2012 tot en met 2015. In China wordt de hoogste groei in import verwacht. De bevolkingsgroei, verbetering van de infrastructuur, groeiende welvaart en urbanisatie stimuleren de vraag naar nieuwe producten en ontwikkelingen.

Bron: Euler Hermes

Gerelateerde artikelen