VZR: Afkoopregeling leaseauto blijft fiscaal aftrekbaar

Naar aanleiding van onduidelijkheid die was ontstaan over het al dan niet fiscaal aftrekbaar blijven van de afkoopregeling heeft Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) daarover vragen gesteld aan de fiscus. Die heeft laten weten dat er geen sprake is van een wijziging in wet en regelgeving, ook al is de afkoopregeling niet meer opgenomen in het Handboek Loonheffingen 2015.

Het komt geregeld voor dat in een autoregeling tussen werkgever en werknemer is opgenomen dat de werknemer bij vrijwillige uitdiensttreding een afkoopsom moet betalen voor het achterlaten van de leaseauto. De werknemer kon deze afkoopsom altijd als een eigen bijdrage verrekenen met de bijtelling.
 
Volgens VZR leek het er even op dat de afkoopsom niet langer aftrekbaar zou zijn. Naar aanleiding van een praktijkgeval waarbij een lid van VZR in discussie kwam met de Belastingdienst over dit onderwerp, heeft VZR heeft vragen gesteld bij de Belastingdienst, temeer daar in het Handboek Loonheffingen 2015 het voorbeeld ‘afkoopregeling’ niet meer is opgenomen.

VZR: ‘De Belastingdienst heeft geantwoord, dat hoewel het voorbeeld niet meer genoemd wordt in het handboek, er geen sprake is van een wijziging in wet en regelgeving. Verder wordt in de antwoordbrief de huidig bekende regeling bevestigd.’ Als de afkoopsom is aan te merken als eigen bijdrage, dan kan deze betaling nog steeds gewoon in mindering worden gebracht op de bijtelling. Verder geeft de Belastingdienst aan na te denken over ‘negatief loon’ in relatie tot afkoopsommen. De briefwisseling tussen Belastingdienst en VZR is in te zien op de website van de vereniging (inlog vereist).

Update Auto & Fiscus in één dag 
Adviseert u als accountant uw klanten regelmatig op het gebied van de ‘auto van de zaak’? Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe autoregels voor u en uw klanten? Volg de cursus Auto & Fiscus, ontdek in één dag alle fiscale wet- en regelgeving rond de auto en adviseer gegarandeerd uw klanten op een hoger niveau. Meld u direct aan.