VVD zal met komend kabinet visionair moeten investeren

Nu de verkiezingsuitslag bekend is, gaat demissionair kabinet PvdA en VVD definitief uit elkaar. De PvdA telt zijn knopen, terwijl de VVD zich kan richten op het formeren van de volgende coalitie. Aanblijvend premier Mark Rutte zal echter moeten blijven investeren in onze economische structuur, om onder meer de koopkracht op peil te houden.

De Nederlandse economie maakte afgelopen jaar de grootste groei door in 10 jaar. Ook dit jaar zal de stijgende lijn worden doorgezet: onze economie zal met 2,3 procent (tegenover 1,6 procent in de eurozone) groeien. Maar, zo schrijft Rabobank in het Economisch Kwartaalbericht, de economische groei zal in 2018 naar verwachting teruglopen naar ruim 2,0 procent vanwege minder uitbundige consumptiegroei. De werkloosheid zal de komende tijd verder dalen en in 2018 naar verwachting zelfs uitkomen op gemiddeld 4,6 procent.

Inhaalgroei op economische schade
Waakzaamheid troef voor de langere termijn. De economische groei zal in de komende jaren significant lager uitvallen door de toenemende druk op het arbeidsaanbod en de productiviteitsgroei, voorspelt Rabobank. De huidige hoge groeicijfers moeten dan ook worden gezien als inhaalgroei op de economische schade die Nederland sinds de crisis heeft opgebouwd.

Geopolitieke ontwikkelingen
Bovenstaande voorspellingen worden omgeven met onzekerheid door geopolitieke ontwikkelingen, zoals de aankomende verkiezingen in Frankrijk (april) en Duitsland (september). Ook de moeizame vorderingen rond de Brexit-onderhandelingen laten zich moeilijk tot heldere prognoses dwingen. De effecten van de verwachte protectionistische maatregelen van president Trump laten zich wel raden: de wereldhandelgroei zal klappen krijgen. Zelfs de dreiging van zulke maatregelen kan schadelijk zijn. 

Dak repareren als de zon schijnt
Wat is het advies aan premier Rutte? Ondanks het krachtige economische herstel mag Nederland niet blijven hangen in zelfgenoegzaamheid. Met andere woorden; de nog te smeden coalitie dient zich voor te bereiden op de terugvallende groei na 2018.

Directeur kennisontwikkeling Barbara Baarsma noemt vijf thema's om economische tegenspoed te lijf te gaan. Meer investeringen in research en development (r&d), grondige herziening van het belastingstelsel – zodat lasten omlaag gaan, beheersing van de zorgkosten om het besteedbare inkomen op peil te houden, wegnemen van 'schotten' tussen pensioen en woningmarkt waardoor het onder bepaalde voorwaarden makkelijker wordt om met een deel van het pensioen een woning te financieren. Ten slotte zegt Baarsma dat goede hervormingen als de AOW-leeftijd naar 67 jaar niet teruggedraaid mogen worden. “Juist nu moeten we hervormen en investeren, het dak repareren als de zon schijnt”, besluit Baarsma. 

Gerelateerde artikelen