Vrouwen bruto lager, netto hoger

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in 2019 weer kleiner geworden.

Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen was 14 procent lager dan het gemiddelde bruto-uurloon van mannen, meldt het CBS vandaag. Dit percentage wordt elk jaar kleiner.

In de loop van de tijd is het verschil in gemiddelde uurlonen steeds kleiner geworden. Hierbij speelt een rol dat vrouwelijke werknemers tegenwoordig hoger opgeleid zijn dan mannelijke. Dat geldt het sterkst bij de werknemers tot 45 jaar. Tien jaar geleden lag die grens nog bij 35 jaar. Mede als gevolg hiervan is het verschil in de gemiddelde uurlonen van mannen en vrouwen in tien jaar tijd teruggelopen van 20 procent naar 14 procent. Vanaf 1995 loopt het loonverschil tussen mannen en vrouwen met gemiddeld 0,5 procentpunt per jaar terug.

In 2019 komt het mediane netto-uurloon van vrouwen echter 2 procent hoger uit dan dat van mannen: in 50 procent van de arbeidsuren van mannen wordt gewerkt tegen een netto-uurloon van hooguit 16,64 euro, terwijl in 50 procent van de arbeidsuren van vrouwen gewerkt wordt tegen een netto-uurloon van minstens 16,95 euro.

De verschillen komen deels omdat mannen zijn oververtegenwoordigd in de hoger betaalde banen, die daardoor ook een relatief groter deel van de loonbelasting/premie volksverzekeringen betalen. Sinds 2015 is het mediane netto-uurloon van vrouwen hoger dan dat van mannen.

(bron: CBS)

Gerelateerde artikelen