Vrouwelijke managers dichten salarisgat tussen mannen en vrouwen niet

Wanneer er meer vrouwen in managementrollen komen zal het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen verkleinen.

Vrouwelijke managers zouden meer geneigd zijn om hun vrouwelijke collega’s hetzelfde te betalen als gelijkgekwalificeerde mannen. Deze vooronderstelling wordt door nieuw Amerikaans onderzoek in twijfel getrokken. 
“Meer vrouwen in het management is cruciaal om van het salarisgat tussen mannen en vrouwen af te komen”, zegt onderzoeker Sameer Srivastava van de Berkeley Haas School of Business tegenover Forbes. Zij benadrukt echter dat dit niet afdoende is om het salarisgat te dichten. Uit een vier jaar durend onderzoek onder 1700 medewerkers van een financiële dienstverlener bleek dat vrouwen gemiddeld 17 procent minder verdienen dan mannen, nadat was gecorrigeerd voor zaken als ervaring, competenties en andere factoren die invloed hebben op het salaris. 
In de vier jaar dat het onderzoek liep kreeg een significante groep medewerkers een nieuwe superieur. “Wanneer vrouwen onder een vrouwelijke baas gingen werken, verkleinde dit het salarisgat niet”, zegt Srivastava. In sommige gevallen werd het salarisgat zelfs groter. Het salarisgat groeide als vrouwelijke medewerkers, die naar de maatstaven van het bedrijf onderpresteerden ten opzichte van het gemiddelde, onder een bovengemiddeld presenterende vrouwelijke manager kwamen te werken. De vrouwen kregen in dat geval ten opzichte van onderpresterende mannen gemiddeld een 30 procent lager salaris. De studie, die deze week wordt gepubliceerd in the American Journal of Sociology, concludeert dan ook dat de verwachting dat het verdwijnen van het salarisgat door meer vrouwen in managementposities op te nemen”wishful thinking’ is. 

Gerelateerde artikelen