Vrouwelijke freelancers verdienen minder dan mannen

Vrouwelijke freelancers verdienen per uur behoorlijk minder dan hun mannelijke collega's. In 2014 lagen de tarieven van vrouwen gemiddeld bijna 5 procent lager. Dat blijkt uit een inventarisatie van payrollbedrijf Tentoo.

Het verschil in honorering tussen mannen en vrouwen werd afgelopen jaar wel kleiner. In 2013 waren de uurtarieven van vrouwen gemiddeld bijna 8 procent lager dan mannen. 
Tentoo onderzocht de tariefontwikkeling van freelancers gedurende de afgelopen vier jaar. Hieruit bleek dat vrouwen in 2012 per uur bijna 9,5 procent minder verdienden dan mannen. Dat het verschil in 2014 kleiner werd, is vooral toe te schrijven aan de groep vrouwen in de categorie 35 tot 54 jaar. Zij zagen hun tarieven gemiddeld licht stijgen. 
Daling gemiddelde uurtarieven 
In het algemeen nam het gemiddelde uurtarief van freelancers sinds 2011 flink af. In vergelijking met drie jaar eerder lagen hun tarieven in 2014 ruim 6,5 procent lager. 
Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo. “Het aantal freelancers is de afgelopen vier jaar flink toegenomen. Aangezien het aantal opdrachten niet evenredig toenam, daalden de gemiddelde uurtarieven. De economie en bedrijvigheid trekken inmiddels aan, waardoor het aantal opdrachten stijgt. Bovendien verwachten we in de komende jaren een minder snelle toename van het aantal freelancers. Als gevolg verwachten we dat de daling van de gemiddelde uurtarieven niet doorzet.” 

Gerelateerde artikelen