‘Vrije keuze pensioenfonds leidt tot hogere kosten’

?Het Centraal Planbureau (CPB) is kritisch over een plan voor een nieuw pensioenstelsel waarbij mensen kunnen kiezen bij welk pensioenfonds ze hun pensioen onderbrengen. Individuele keuzevrijheid leidt in het buitenland vaak tot hoge kosten en in veel gevallen niet tot betere beleggingsresultaten.

De jongerenorganisaties van D66, PvdA en VVD opperden zo’n voorstel in 2013. Een argument voor vrije keuze van pensioenfonds of verzekeraar is dat concurrentie kan prikkelen tot efficiënte uitvoering, innovatie en klantgerichtheid, zo erkent het CPB.

Volgens de belangrijke adviseur van de overheid blijkt uit voorbeelden in landen als Australië en Chili echter dat werknemers in de praktijk vaak moeite hebben met het vergelijken van aanbieders. Oudedagvoorziening is voor veel mensen immers een complexe en ingewikkelde zaak. Fondsen waren er veel extra geld kwijt aan klantenwerving of er ontstond een soort oligopolie met weinig marktwerking.

Het CPB stelt dat het uitvoeren van het plan dan ook veel van diverse partijen vereist. Zo zou een actieve rol van overheid en werkgevers nodig zijn om ervoor te zorgen dat de kosten binnen de perken blijven en het stelsel voldoende transparant is.

Er wordt in Den Haag al enige tijd gediscussieerd over hoe het pensioenstelsel van de toekomst eruit moet zien. Alle neuzen staan nog niet dezelfde kant op, al hebben diverse instanties inmiddels wel een voorkeur aangegeven. Er is vooral veel belangstelling voor een systeem waarbij mensen een persoonlijk pensioenpotje opbouwen maar waar toch collectief gedeelde risico’s blijven bestaan.

 

• CPB: Aanvullende analyses toekomst pensioenstelsel

(ANP)

Gerelateerde artikelen