Vooruitzichten voor industrie blijven gunstig

ABN AMRO verwacht in 2014 voor alle industriële branches dat de productie verder zal aansterken. Per saldo gaat zij uit van een volumegroei van 2 procent op jaarbasis. Dit geldt in het bijzonder voor sectoren die zich richten op buitenlandse activiteiten.

De eurozone zal in 2015 een bescheiden herstel vertonen. Veel landen zullen profiteren van de aantrekkende wereldhandel en de verwachte koersdaling van de euro. In dit proces zal ook de Nederlandse industriële productie aantrekken en gaat ABN AMRO uit van een productiegroei van ruim 3 procent op jaarbasis.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de ABN AMRO Sectorupdate Industrie die vandaag is gepubliceerd.

Stemming in Nederland verbetert
Na acht maanden van krimp in de industriële productie in Nederland was in september weer sprake van productiegroei, mede dankzij een sterke groei van de orderportefeuille. Deze steeg in september met 9,9 procent op jaarbasis. ABN AMRO gaat ervan uit dat de omstandigheden in de industrie in de komende maanden verder zullen verbeteren. Niet alleen is de economie uit de recessie, ook de inkoopmanagersindex (PMI) staat ruim boven de neutrale grens van 50 indexpunten. Bovendien namen de verwachtingen over de bedrijvigheid onder ondernemers in oktober sterk toe en kwamen deze uit op een waarde van 3. Sinds juni 2011 is deze indicator niet meer positief geweest. Dit geldt ook voor het sentiment over de orderpositie.

Hoewel de opwaartse trend duidelijk zichtbaar is, vertaalt dit zich volgens ABN AMRO nog niet direct in een stijging van nieuwe investeringen. Wel wijzen voorlopende indicatoren (zoals  de PMI) erop dat de investeringen zich in de komende maanden verder zullen herstellen. De PMI van het aantal nieuwe orders en de bezettingsgraad duiden namelijk op herstel. Bedrijven zullen vervolgens meer gaan investeren om de nieuwe orders te kunnen verwerken. Op den duur zal volgens ABN AMRO hierdoor ook de werkgelegenheid in de industrie aantrekken.

Productie groeit ook in 2014 en 2015 verder
Hoewel het herstel nog moeizaam verloopt en er nog voldoende risico’s zijn, zijn de verwachtingen in de industrie vooralsnog positief. Dit wordt vooral gevoed door de sterke stijging van het aantal buitenlandse orders in de industrie voor transportmiddelen, machines en metaalproducten. Ook zit de export naar landen als China, Rusland en Brazilië in de lift.

Gezien de verbeterende omstandigheden in met name Duitsland en de vraag vanuit Duitsland naar Nederlandse industriële (half)fabrikanten verwacht ABN AMRO dat de export in de komende maanden verder zal aantrekken. Dit zal de Nederlandse economie en industrie een belangrijke impuls geven.

In 2013 zal de industriële productie in de meeste branches nog stabiliseren tot licht krimpen. Voor branches die zich richten op buitenlandse activiteiten ziet de toekomst er echter positief uit. ABN AMRO wijst er wel op dat de risico’s in de (mondiale) economie nog groot zijn en het herstel kwetsbaar is. Zij verwacht dat de Nederlandse economie in 2014 met 0,4 procent zal groeien, maar tekent aan dat er nog geen sprake is van een overtuigend herstel. De eurozone zal in 2015 een bescheiden herstel vertonen en hierdoor zal ook de Nederlandse industriële productie gematigd aantrekken.

Bron: ABN AMRO

Gerelateerde artikelen