Vooruitbetalingen beïnvloeden btw-aftrek

fallback
Onlangs heeft het Hof Amsterdam een uitspraak gedaan over het btw-aftrekrecht. Het Hof besliste dat dit recht wordt beïnvloed door vooruitbetalingen.

De btw op kosten van btw-belaste prestaties kan wel in aftrek worden gebracht, in tegenstelling tot de btw op kosten van btw-vrijgestelde prestaties. Er geldt een aparte regeling voor kosten die zowel behoren bij belaste als vrijgestelde prestaties.

Het gaat hierbij om algemene kosten, zoals overheadkosten. De btw hierop kan een onderneming in aftrek brengen volgens de verhouding btw-belaste omzet gedeeld door de totale omzet.

Alleen als een bedrijf kan aantonen dat het werkelijke gebruik hiervan afwijkt, mag het een ander percentage hanteren. Maar hoe zit het als een onderneming al bedragen vooruit ontvangt voor een prestatie die zij nog moet verrichten?

Het Hof heeft bepaald dat zij deze omzet moet meenemen bij het bepalen van het btw-aftrekrecht voor algemene kosten. Als een bedrijf betalingen ontvangt, is het immers al btw verschuldigd. Daarom worden de vooruit ontvangen bedragen aangemerkt als btw-belaste omzet.

In deze uitspraak beïnvloeden de vooruit ontvangen bedragen het aftrekrecht op algemene kosten positief. Meer btw-belaste omzet betekent namelijk meer aftrek van algemene kosten. Ook het omgekeerde is denkbaar.

Als vooruit ontvangen bedragen betrekking hebben op btw-vrijgestelde omzet, beinvloedt dat het aftrekrecht op algemene kosten juist negatief.

Onder redactie van Rick van Dijk, Deloitte Tax Lawyers

Gerelateerde artikelen