Voortbestaan familiebedrijven in gevaar

Vet op de botten krijgt familiebedrijven door de coronacrisis, maar dreigt daarna opgegeten te worden door de fiscus.

Maar liefst 88 procent van de familiebedrijven vreest dat de voorstellen uit de bouwstenennotitie zullen leiden tot minder bedrijfsinvesteringen. Ruim 58 procent van de familiebedrijven verwacht dat het voortbestaan van hun onderneming door de plannen in gevaar komt. Dat is de conclusie van het onderzoek naar familiebedrijven (pdf) door Nyenrode Business Universiteit en RSM Consultancy, vandaag.

In de bouwstenennotitie die staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën in mei van dit jaar aanbood aan de Tweede Kamer wordt voorgesteld om belasting te gaan heffen op niet uitgekeerde winsten. Eigenaren van familiebedrijven kiezen er veelal voor om hun vermogen in het bedrijf te laten, om te investeren in hun bedrijf in plaats van het uitkeren van dividend. Dit zorgt voor ‘vet op de botten’ waardoor momenteel veel arbeidsplaatsen in Nederland behouden blijven en familiebedrijven na de crisis voldoende financiële slagkracht hebben om weer volop te kunnen ondernemen.

Gaat bedrijfsopvolging 40 procent kosten?

In de bouwstenennotitie worden tevens een aantal voorstellen gedaan tot het versoberen van de bedrijfsopvolgingsregeling. Er wordt voorgesteld om de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting af te schaffen en de vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting eveneens af te schaffen of sterk te verminderen. Bij het volledig afschaffen van beide regelingen is bij het vererven of schenken van de onderneming grofweg 40 procent belasting verschuldigd.

“Deze beleidssuggestie zal voor 44 procent van de familiebedrijven aanleiding zijn om te kiezen voor een versnelde bedrijfsoverdracht naar hun opvolger. Ook verwacht 58 procent van de familiebedrijven dat het voortbestaan van hun onderneming in gevaar komt wanneer de verschuldigde belasting na vererving uit de onderneming moet worden gehaald en 56 procent van de familiebedrijven geeft aan dat een afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling zal leiden tot uitstel van de bedrijfsoverdracht,” aldus RSM.

(bron: RSM Consultancy; foto: Kelly Sikkema, Unsplash)

 

Gerelateerde artikelen