Voortaan geen BTW bij verkoop verhuurd vastgoed?

fallback
Verkoop van een belast verhuurd bedrijvenverzamelgebouw is geen verkoop voor de omzetbelasting. Consequentie is dat verkoper geen omzetbelasting in rekening hoeft te brengen en de resterende herzieningstermijn van de verkoper overgaat op de koper.

Casus
Belanghebbende exploiteerde een bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit acht volledig zelfstandig te gebruiken units, welke onderling niet met elkaar zijn verbonden en welke elk een eigen ingang hebben. Ook hebben alle units een eigen adres en afzonderlijke energie- en wateraansluitingen met aparte meters.

Belanghebbende had bij aanschaf in 1996 alle voordruk afgetrokken.

In 1999 verkoopt belanghebbende het gebouw aan haar aandeelhouders en brengt daarbij geen omzetbelasting in rekening.

De belastingdienst past de herzieningsregels toe en verlangt dat belanghebbende een deel van de in 1996 afgetrokken omzetbelasting terugbetaalt.

Belanghebbende beroept zich op artikel 31 waardoor de koper in de plaats van de verkoper en er geacht wordt geen levering/verkoop plaats te vinden.

Hof Den Bosch bevestigt het standpunt van belanghebbende.

Belang voor de praktijk?
Aangezien de Hoge Raad in april 2003 nog heeft beslist dat artikel 31 niet door ‘verhuurders’ kan worden toegepast, ga ik ervan uit dat de staatssecretaris in cassatie gaat.

Dit neemt niet weg dat u voorlopig bij bepaalde verkopen een beroep kunt doen op deze uitspraak.

Voordeel van het indeplaatstreden is dat de herzieningstermijn overgaat van koper naar verkoper en dus de periode van 10 jaar aanzienlijk sneller zal zijn verstreken. Hierdoor kunt u eerder overgaan op onbelaste verhuur zonder al te grote financiële consequenties.

Interessant worden de discussies wanneer sprake is van een algemeenheid van goederen.

Gerelateerde artikelen