Voormalige klanten van DSB Bank kunnen nog wat extra geld krijgen

Honderdduizenden voormalige klanten van de in 2009 omgevallen DSB Bank kunnen komend jaar nog wat extra geld tegemoetzien.

Voor een groot deel van de mensen gaat het waarschijnlijk om minder dan 10 euro, maar het kan bij anderen ook om hogere bedragen gaan.

Dit hebben de curatoren laten weten bij de presentatie van het laatste openbare faillissementsverslag van de vroegere bank van ondernemer Dirk Scheringa. Bij de afwikkeling van het bankroet zijn in principe alle schuldeisers vergoed. Maar daarbij is de rente over gelden na het faillissement van dik twaalf jaar terug niet meegenomen.

Volgens de curatoren bedragen de rentevorderingen nog zo’n 785 miljoen euro. Het gaat niet lukken om dat geld allemaal uit te keren aan de ruim 280.000 schuldeisers die het betreft. Er is namelijk nog maar circa 650 miljoen euro over.

Het is nu aan een zogeheten vereffenaar om het resterende saldo op een eerlijke manier te verdelen. Dit zal nog een flink karwei zijn, want de voormalige klanten zullen zich wel zelf moeten melden. En het gaat daarbij ook om klanten die al kort na de val van DSB hun spaarsaldo teruggestort kregen en waarmee dus al jaren geen contact meer is. Komend jaar zullen onder meer advertenties ingezet worden om nog zo veel mogelijk mensen te bereiken.

Het overgrote deel van de circa 650 miljoen euro komt waarschijnlijk toe aan andere banken. Vanwege het in Nederland geldende depositogarantiestelsel moesten zij na het faillissement van DSB helpen om gedupeerde spaarders met tegoeden tot 100.000 euro snel te compenseren. Zo werden de andere banken de grootste schuldeisers bij de afwikkeling van het bankroet.

DSB viel destijds nadat financieel activist Pieter Lakeman spaarders had opgeroepen tot een bankrun. Onderzoek van de curatoren wees later uit dat het gedrag en de onkunde van Scheringa DSB fataal waren geworden. De topman investeerde veel in spelers voor voetbalclub AZ, een museum, een schaatsploeg en twee zakenvliegtuigen, terwijl daar helemaal geen geld voor was.

Dat het afwikkelen van het faillissement vervolgens zolang duurde, komt onder meer omdat er ook een oplossing gevonden moest worden voor claims van voormalige klanten die DSB beschuldigden van bijvoorbeeld overkreditering. De curatoren zijn jaren bezig geweest om schuldeisers te betalen. Dat dit volgens hen relatief goed is gelukt is mede te danken aan gunstige economische ontwikkelingen. Het lukte uiteindelijk om de resterende leningenportefeuille van DSB voor een goed bedrag te verkopen aan NIBC Bank, aldus de curatoren.

Gerelateerde artikelen