Voorkomen innovaties een financiele crisis?

Overheid zoekt manieren om financiele crisis te voorkomen en mikt op investeringen in innovatie.

De Nederlandse banken staan er te midden van de coronacrisis beter voor dan bij de financiële crisis van 2008. Maar wanneer het economisch herstel langer uitblijft, zal de kapitaalpositie van banken toch verslechteren. Daarom is het van belang om te voorkomen dat de huidige economische crisis omslaat in een financiële crisis.

Deze conclusies komen van het Financieel Stabiliteitscomité, waarin vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Financiën praten over de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Ook het Centraal Planbureau neemt als externe deskundige aan de vergaderingen deel.

Volgens de gesprekspartners is belangrijk dat de bankensector er goed voor blijft staan, voor het op peil houden van de kredietverlening en het ondersteunen van toekomstig economisch herstel. Banken moeten daarom een goede afweging blijven maken van alle kredietrisico’s.

Verder zijn in het overleg zorgen geuit over commercieel vastgoed. Bij veel bedrijven zal de waardering van beleggingen hierin door de crisis aangepast moeten worden. Investeerders en accountants doen er goed aan vastgoedportefeuilles na te lopen en panden tijdig opnieuw op waarde te schatten. Overigens zijn op de woningmarkt vooralsnog nauwelijks effecten van de coronacrisis zichtbaar.

Investeren in nieuwe bedrijven en sectoren

De belangrijkste uitdaging in de komende periode lijkt daarnaast om de economie de ruimte te geven zich aan te passen aan de economische schok van de virusuitbraak. Dit betekent dat investeringen en werkgelegenheid moeten kunnen verschuiven naar nieuwe bedrijven of sectoren. Ook zouden overheidsmaatregelen niet tot onhoudbare schulden moeten leiden, aldus de deelnemers aan het comité.

De deskundigen vinden het lastig op dit moment goede economische voorspellingen te doen. In de eerste fase van de crisis heeft volgens hen een sterke correctie op de financiële markten plaatsgevonden. Door ingrijpende maatregelen vanuit overheden en centrale banken is de situatie in de afgelopen weken gestabiliseerd. Maar het recente herstel op financiële markten lijkt gebaseerd te zijn op verwachtingen dat de contactbeperkende maatregelen verder kunnen worden versoepeld en zich geen nieuwe virusuitbraak voordoet. Het comité waarschuwt dat het sentiment snel weer kan omslaan bij tegenvallende ontwikkelingen. Dan zouden zich zomaar weer nieuwe marktcorrecties kunnen voordoen.

(bron: ANP)

 

Gerelateerde artikelen