Voorgestelde maatregelen nieuwe faillissementswet zet economie verder onder druk

Het huidig economisch tij leidt tot een historisch hoog aantal faillissementen. Dit is één van de motieven die ertoe heeft ertoe geleid dat Minister Opstelten op 27 november 2012 in een brief aan de Tweede Kamer een herijking van de faillissementswet voorstelt.

In de brief met als onderwerp ‘Faillissementsfraude’ somt Opstelten een achttal maatregelen op waaronder een doorleveringsverplichting bij niet betalen en de mogelijkheid voor de rechter-commissaris om bestaande afname- en leveringsovereenkomsten op verzoek te wijzigen.  

Volgens Opstelten beogen deze maatregelen het bevorderen van het ‘reorganiserend vermogen van bedrijven en strekt ertoe te voorkomen dat bedrijven onnodig failliet kunnen gaan’. Volgens Bierens Incasso Advocaten bevorderen de maatregelen slecht betalingsgedrag en dragen ze bij tot een ongezond ondernemingsklimaat.

Stimuleren slecht betalingsgedrag
De aanpak van de faillissementsfraude heeft voor het huidige kabinet een hoge prioriteit; zij maken zich sterk voor een gezond ondernemingsklimaat – zo staat in voornoemde brief vermeld. De voorgestelde maatregel beoogt minder faillissementen maar werkt volgens Bierens slecht betalingsgedrag juist in de hand. De sanctie op slecht betaalgedrag verdwijnt immers als de maatregelen onverkort worden doorgevoerd. Dat komt de economie niet ten goede.

Omgekeerde wereld
“De maatregel zet de crediteur onder druk. Deze moet genoegen nemen met minder dan het afgesproken bedrag en komt zo zelf in de liquiditeitsproblemen”, aldus Sander Bierens, directeur Bierens Incasso Advocaten. Een andere maatregel stelt dat de crediteur gedwongen wordt akkoord te gaan met een lager bedrag dan is afgesproken. De crediteur wordt verplicht gesteld om door te leveren tegen nieuwe leveringsvoorwaarden. De debiteur kan hiermee zijn liquiditeitsproblemen mogelijk oplossen, de crediteur(en) aan de andere kant raken verder in de problemen. Zij ontvangen minder dan is afgesproken en ze blijven leveringsplichtig. Bierens: “Met het voorstel van Opstelten wordt de debiteur niet aangepakt en heeft de crediteur het nakijken. De nalatige debiteur wordt beschermd en krijgt de ruimte om meer slachtoffers te maken. Het lijkt de omgekeerde wereld te worden als je verplicht kunt worden om akkoord te gaan met aanzienlijk minder dan waarop je recht hebt.”

Bron: Bierens Incasso Advocaten

Gerelateerde artikelen