VNO-NCW vreest toekomst MKB-ondernemers

Driekwart kan de loonstijgingen niet doorberekenen.

Verdere lastenverzwaringen kosten het midden- en kleinbedrijf de kop. Daarvoor waarschuwt Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, in een interview met het Algemeen Dagblad. Zij wijst op de allerminst rooskleurige economische situatie met steeds verder oplopende kosten voor ondernemers en een teruglopende vraag van zowel huishoudens als vanuit het buitenland.

  • 75% van MKB kan hogere kosten niet omzetten in hogere prijzen
  • verdere lastenverzwaringen voorkomen
  • ‘armoede stijgt, mensen moeten geholpen worden’

“Als daar een nog hoger minimumloon of hogere belastingen bovenop komen dan gaat dat het midden- en kleinbedrijf de kop kosten. De vraag is al verminderd en de kosten zijn enorm toegenomen. Driekwart van de mkb’ers kan die toegenomen kosten niet vertalen in hogere prijzen. De inflatie blijft zo hardnekkig door de loonstijgingen, zowel de cao-lonen die dit jaar 7,5 procent stijgen én de stijging van het minimumloon.”

Verhoging minimumloon is ‘enorme stap’

Thijssen noemt de stijging van het minimumloon van 1725 euro naar 2157 euro bruto per maand vanaf 1 januari 2024 een enorme stap. Ze wijst er verder op dat werkgevers de armoede ook willen aanpakken, maar heel gericht, zodat het echt de groepen die het nodig hebben bereikt. [artikel gaat verder na volgende alinea]


Lees ook:


Armoede bestrijden via gemeenten en woningcorporaties

“We zijn allemaal bezorgd over armoede, dat zijn nu mensen in de bijstand maar óók mensen die werken. De mensen die niet werken moeten we aan werk helpen. Én we moeten zorgen dat werken echt veel meer loont in ons land. Mensen onder de armoedegrens moeten we gericht helpen. Niet iedereen geld geven omdat de energierekening stijgt, maar help mensen bijvoorbeeld via de gemeenten en de woningcorporaties.”


Wilt u uw organisatie verbeteren door uw personeel te verbeteren? Plan dan nu relevante opleidingen in die uw organisatie een concurrentievoordeel opleveren en uw werknemers aan uw bedrijf bindt in tijden van tekorten op de arbeidsmarkt. Bekijk de verschillende mogelijkheden bij Alex van Groningen Opleidingen voor seizoen 2024-2025 en neem contact met ons op voor individuele opleidingen of bedrijfsopleidingen voor grotere groepen.


Gerelateerde artikelen