VNO-NCW: ‘Aanpak Europese BTW-fraude schiet door’

VNO-NCW is tegen het Europese voornemen om leveranciers aansprakelijk te stellen als bij een grensoverschrijdende transactie de afnemer zijn BTW-plicht ontloopt. Volgens de werkgeversorganisatie is een fiscale claim alleen op zijn plaats als er sprake is van schuld bij de leverancier.

Maar daarvan is in de plannen van de Europese Commissie geen sprake. Daardoor lopen ook bonafide ondernemers het risico aansprakelijk te worden gesteld. Met de Europese Commissie en BusinessEurope is VNO-NCW voorstander van een krachtige bestrijding van BTW-fraude.

Daarbij moeten bestaande middelen beter worden gebruikt, zoals snellere uitwisseling van informatie tussen lidstaten. Voor het invoeren van deze vergaande vorm van aansprakelijkheid ontbreekt gefundeerd onderzoek naar de effecten voor ondernemers. VNO-NCW heeft er bij het ministerie van Financiën op aangedrongen niet akkoord te gaan met het voorstel. Europese belastingvoorstellen dienen unaniem te worden aangenomen.

Gerelateerde artikelen