Vliegen via Schiphol wordt flink duurder

Vliegen via Schiphol wordt flink duurder
Haventarieven gaan gestaag omhoog met tientallen procenten.

De tarieven op luchthaven Schiphol worden per 1 april gewoon verhoogd, ook als er op dat moment nog klachtenprocedures lopen tegen het besluit om de luchthaventarieven per die datum te verhogen. Die beslissing heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) via een zogeheten opschortingsbesluit bekendgemaakt. Bij de ACM kwamen zeven klachten binnen over de hogere tarieven van luchtvaartmaatschappijen en belangenorganisaties.

In de komende jaren worden de haventarieven stapsgewijs met tientallen procenten verhoogd, te beginnen dit voorjaar. Schiphol wil de verliezen als gevolg van de coronacrisis verrekenen in de luchthaventarieven. Volgens de klagers worden daarmee de lasten van de coronapandemie niet eerlijk verdeeld tussen de luchthaven en de luchtvaartmaatschappijen.

Schiphol liep door de coronacrisis 1,6 miljard euro aan voornamelijk havengelden mis. De luchthaven zegt alles in het werk te hebben gesteld om de kosten te drukken. Ook kon Schiphol rekenen op coronasteun van de overheid. Dit alles is niet genoeg gebleken om het gat in de begroting te dichten.

Met het opschortingsbesluit geeft de ACM nog geen oordeel over de klachten. De bedoeling is dat de klachtenafhandeling voor 24 maart is afgerond, maar volgens de toezichthouder kan het zijn dat dit proces twee maanden langer duurt. De ACM kan gedurende het proces besluiten om sommige tarieven nog niet in te laten gaan, maar alleen als uit de klachten blijkt dat dit noodzakelijk is.

Daar is volgens de ACM vooralsnog geen sprake van omdat Schiphol de coronaverliezen uit 2020 nog niet in 2022 verrekent, maar pas in de tarieven voor 2023 en 2024. Weliswaar zijn ook de tarieven die op 1 april 2022 ingaan verhoogd, maar dat is omdat er minder passagiers worden verwacht dan in eerdere jaren. De tarieven gelden per passagier en vliegtuig, waarover de verwachte kosten worden verdeeld.