Vijf wijzigingen rondom de Werkkostenregeling (WKR)

Op 3 juli jongstleden kondigde de Staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer een vijftal wijzigingen van de Werkkostenregeling (WKR) aan. Deze wijzigingen dringen de administratieve lasten voor u als werkgever terug en verbeteren de uitvoerbaarheid van de WKR. Wat zijn de voorgestelde wijzigingen en wat houden deze in?

Hierover bericht Accountants en Adviesorganisatie Grant Thornton. De vijf wijzigingen omvatten:
1. Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium.
Het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets wordt weggenomen. Voor de zakelijke iPad zal niet langer de ‘zakelijke gebruikseis’ gelden. Indien uw werknemer een iPad nodig heeft om zijn werk te doen, kan u deze verstrekken zonder fiscaal rekening te houden met het privévoordeel van uw werknemer.
2. Jaarlijkse afrekensystematiek
U hoeft nog maar één keer per jaar vast te stellen wat uw verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. In de huidige regeling gebeurt dit per aangiftetijdvak.
3. Concernregeling
Heeft een moedermaatschappij vrijwel de volledige eigendom (95%-eis) van de (klein)dochtermaatschappij(en), dan geldt voortaan één collectieve vrijstelling (vrije ruimte). In de huidige regeling geldt de vrijstelling per inhoudingsplichtige.
4. Vrijstelling voor branche-eigen producten
De bestaande regeling voor personeelskorting zal in de vorm van een gerichte vrijstelling in de WKR worden gecontinueerd.
5. Wegnemen onderscheid vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen
Een nieuwe gerichte vrijstelling zal worden ingevoerd ten aanzien van een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihil waardering geldt. Daaronder vallen dan de ter beschikking gestelde, de verstrekte en de vergoede voorzieningen.
 
Percentage vrije ruimte
Om deze wijzigingen budgetneutraal in te kunnen voeren, wordt de vrije ruimte verlaagd van 1,5 procent, naar 1,2 procent.
 
Einde keuzeregime
De Staatssecretaris verlengt het huidige keuzeregime niet opnieuw. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2015 de WKR verplicht wordt voor alle werkgevers, dus ook voor u. 
John Boer, senior tax manager bij Grant Thornton: “Dit is waar de werkgevers en adviseurs op hebben gewacht ! Eindelijk komt er duidelijkheid over het al dan niet verplicht worden van de WKR. De voorgestelde aanpassingen maken het voor veel werkgevers minder ingewikkeld de WKR in te voeren. Nu is het van groot belang dat de werkgevers die de WKR nog niet toepassen zo snel mogelijk voorbereidingen te treffen.”

Gerelateerde artikelen