Vijf tips om te beginnen met lean-manufacturing

Het verminderen van verspilling in de bedrijfsvoering wordt een steeds belangrijker concurrentievoordeel. Ondanks de oorsprong van lean binnen de productiesector zijn er veel bedrijven die het principe nog niet toepassen. Exact benoemt vijf belangrijke stappen voor een succesvolle start.

1. Creëer draagvlak bij het senior management – Lean vormt een basis voor successen. De route is echter niet altijd gemakkelijk. Daarom is het cruciaal dat het management begrijpt waarom veranderingen plaatsvinden en wat de voordelen zijn. Stuur op de juiste verwachtingen en zorg dat er een realistisch beeld is van de tijdsduur.
 
2. Definieer prioriteiten en doelen – Stel prioriteiten en doelen vast met een X-matrix en werk aan een realistisch plan om doelen te bereiken. Start met strategische langetermijndoelen op macroniveau. Filter hier de verschillende stappen uit die nodig zijn om ze te bereiken. Stel dan concrete actieplannen op voor de middellange en korte termijn. Splitst deze op in alle specifieke projecten en taken om mee aan de slag te gaan.
__________________________________________________________________________________

Cursus Lean Essentials & Lean Accounting
Wilt u de efficiency binnen finance én bedrijfsbreed optimaliseren? Ontdek in twee dagen de essentials van Lean management en de enorme potentie van Lean Accounting. Lees meer…
__________________________________________________________________________________

3. Budgeteer realistisch – Investeer tijd in het maken van een realistisch budget. Onderzoek tijdens dit proces ook of er overheidsondersteuning mogelijk is. Nederlandse bedrijven kunnen ondersteuning krijgen bij de invoering van lean via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

4. Gebruik de 5S methode – De 5S-methode (scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren, systematiseren) is gebaseerd op vijf pilaren: opslagmethode, onderhoud van goederen, onderhoud van het magazijn, het standaardiseren van het proces en het verankeren van dit nieuwe proces. Door 5S toe te passen wordt de werkplaats goed georganiseerd en verspilling geminimaliseerd.
 
5. Start interne training – Interne trainingen creëren interesse en draagvlak voor nieuwe processen. Huur een ‘sensei’ (leraar) in en enthousiasmeer het personeel, van de werkvloer tot het management en over alle afdelingen.

“Veel bedrijven beperken zich bij lean-projecten ten onrechte tot de productievloer”, zegt Auke Hylarides, senior product marketing manager bij Exact. “Relatief gezien is een deel van de mogelijke verbeteringen gerelateerd aan het fysieke productieproces. Het is daarom belangrijk dat managers naar het hele bedrijf kijken voor het verminderen van verspilling.”

Bron: Exact

Gerelateerde artikelen