Vijf experts bundelen krachten in de Vitaliteitsmonitor

De overtuiging dat vitale medewerkers van groot belang zijn voor een succesvolle organisatie wint steeds meer terrein in Nederland. Maar wil je hier echt mee aan de slag, dan moet je meestal met meerdere partijen in zee….

Voeding, beweging, maar ook geestelijke belastbaarheid, teamdynamiek en verbinding met de organisatie zijn factoren die van invloed zijn op hoe vitaal een medewerker is. Initiatieven van organisaties op al deze factoren kunnen veel beter op elkaar aansluiten volgens Hutten, Welder, HR5, IVPP en Lifeguard. Daarom ontwikkelden ze de Vitaliteitsmonitor: een objectieve methode waarmee organisaties stapsgewijs hun vitaliteitsbeleid kunnen ontwikkelen, evalueren en toetsen.

De Vitaliteitsmonitor is een integrale aanpak. In de samenwerking vullen de partners elkaar aan. De partijen hebben ieder hun eigen ervaring, achtergrond en expertise. De samenwerking is ontstaan met als doel een volledig programma aan te kunnen bieden voor organisaties die willen investeren in vitale werknemers. 

Maarten Schellekens van Hutten en Welder: “Er zijn tal van aspecten van invloed op de vitaliteit van mensen in een organisatie. Een fijne leider houdt je gemotiveerd, beweging maakt je productiever en een goed eetpatroon heeft impact op je concentratie. Met deze samenwerking hebben we een integrale methode ontwikkeld die heel praktisch toepasbaar is.” 

De Vitaliteitsmonitor wil hiermee een fundamentele aanzet geven tot actie op het vlak van vitaliteit. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat succes voortkomt uit vitale mensen. Organisaties die werknemers in staat stellen meer empowered en betrokken te zijn, hebben bijvoorbeeld een 27 procent hoger rendement. Het is dan ook het doel van de Vitaliteitsmonitor om beleid rond vitaliteit strategisch te verankeren binnen organisaties.

Werkwijze
De Vitaliteitsmonitor gaat uit van een bottom-up benadering en begint bij het individu. Welke zaken kunnen georganiseerd worden om het beste uit de werknemer te halen? Daarbij hanteert de methode drie niveaus in de werkomgeving van medewerkers: het individu, het team en de organisatie. Aan deze drie niveaus zijn 18 factoren gekoppeld die samen een compleet beeld geven van de vitaliteit van de mensen in de organisatie. Aan de hand van de achttien factoren kunnen vijf stappen gezet worden naar een logisch, zinvol en meetbaar vitaliteitsbeleid. 

Gerelateerde artikelen