Vier procent minder regeldruk voor ondernemers

Vanaf 1 maart 2007 is er voor ondernemers een administratieve lastenverlichting van vier procent gerealiseerd. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Regeldruk Bedrijven 'Merkbaar Minder". De totale administratieve lasten voor ondernemers bedragen ruim 9,3 miljard euro.

Het kabinet streeft ernaar om aan het eind van de regeerperiode een administratieve lastenverlichting van 25 procent gerealiseerd te hebben. Naast de vermindering van administratieve lasten, ligt het accent in deze kabinetsperiode ook op vermindering van de nalevingskosten en op verbetering van dienstverlening.

Gerelateerde artikelen