Vier grootste accountantskantoren bedienen 60 procent van care sector

Het voornemen van minister Dijsselbloem van het ministerie van Financiën om ook de grotere zorgorganisaties te verplichten voor controle en advies twee verschillende accountantskantoren in te huren, mag niet leiden tot een ongewenste stijging van de kosten voor accountantsdiensten.

Dat stelt Intrakoop, de inkoopcoöperatie voor de zorg, naar aanleiding van een eigen onderzoek naar de accountantskosten in de zorg. Intrakoop heeft op basis van jaarverslagen de kosten van het afgelopen jaar in kaart gebracht. De totale accountantskosten voor de care sector bedragen bijna 40 miljoen, waarvan 77 procent voor controle en 23 procent voor (fiscale) advisering. 
Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten ‘big four’ in accountancy in Nederland (KPMG, PWC, EY en Deloitte) de zorgmarkt stevig in handen hebben. Zij bedienen 60 procent van alle zorgorganisaties in de care sector. Intrakoop hoopt dan ook dat de maatregelen van minister Dijsselbloem, waaronder een verplichte roulatie, een impuls zijn voor meer marktdynamiek in de sector en leiden tot meer kwaliteit van accountantsdiensten.
Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten van zorgorganisaties actief in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de gehandicaptenzorg (GHZ). De analyse is uitgevoerd op basis van 582 bruikbare jaarverslagen uit 2013. De care sector heeft vorig jaar 39 miljoen euro uitgegeven aan accountantsdiensten. Ten opzichte van 2012 is sprake van een lichte daling van deze kosten met een half procent. Opvallend is dat zorginstellingen die het afgelopen jaar verlies hebben gedraaid 7 procent meer accountantskosten hebben gemaakt, dan organisaties die zwarte cijfers schreven.
__________________________________________________________________________
Zijn de kosten van uw accountant ook te hoog? Kunt u tienduizenden euro’s besparen op uw audit fee? Hoogstwaarschijnlijk. Onderzoek toont aan dat er enorme verschillen zijn in de kosten van de jaarrekening. Het ene bedrijf betaalt soms wel twee keer zo veel als het andere. Na het volgen van de training Accountantskosten Besparen weet u exact hoe u uw audit fee kunt verlagen. Maak geen onnodige accountantskosten. Meld u direct aan
__________________________________________________________________________
 
Het totaal aan accountantskosten omvat zowel de controlekosten als de niet-controlekosten, zoals fiscale advisering. Ruim driekwart van de totale accountantskosten betreft controlekosten. De controlekosten daalden in 2013 met 2,7 procent. De kosten voor fiscale adviseringen daarentegen stegen met bijna 7,5 procent. Een gemiddelde zorgorganisatie in de care sector, met een omzet tussen de 25 en 60 miljoen, heeft in 2013 gemiddeld 68.000 euro aan accountantskosten betaald.
Marktleider 
Deloitte is in de care sector de accountant met de meeste opdrachtgevers: 102 zorgaanbieders maken gebruik van de diensten van Deloitte. Van de grote vier internationaal opererende accountants heeft KPMG met 11 procent een betrekkelijk klein marktaandeel in de care. De ‘big four’ bedienen samen ruim 60 procent van de totale care sector. Andere grote accountants zijn Verstegen accountants en adviseurs en BDO. Zij bedienen respectievelijk 15 procent en 6 procent van de zorgorganisaties. De top vijf grootste zorgorganisaties met een omzet vanaf € 300 miljoen wordt verdeeld onder PWC (3x) en EY (2x).
Intrakoop is voorstander van meer marktwerking in de zorgsector, ook als het om het inzetten van accountantskantoren gaat. Frank Kaptein, directeur/ bestuurder van Intrakoop: “Met het oog op de toekomst is het belangrijk dat er wat te kiezen valt. Grotere zorgorganisaties worden immers verplicht meerdere accountantskantoren in dienst te nemen voor controle en advisering. We hopen dat door toenemende marktdynamiek de kwaliteit van accountantsdiensten toeneemt en de kosten verder zullen dalen.”
 

Gerelateerde artikelen