Via Interne Beheersing naar Corporate Governance

fallback
Adequaat risicomanagement is een belangrijk aspect van corporate governance en leidt ertoe dat uw organisatie beter beheersbaar wordt. U kunt uw beslissingen beter afwegen en tegelijkertijd sneller inspelen op veranderende omstandigheden. Risicomanagement is een onderdeel van corporate governance. Goede corporate governance verbetert dus de beheersbaarheid van uw organisatie.

Risicomanagement en corporate governance gaan bij de meeste organisaties
hand in hand. Begrijpelijk; goede corporate governance betekent immers ook
transparant zijn over de risico’s die uw onderneming loopt. Om uw risico’s beter
te beheersen, wilt u uw interne processen beter inrichten. Het stroomlijnen en verbeteren van deze processen heeft echter ook als voordeel dat de beheersbaarheid van uw organisatie verbetert.

Analyse- en beoordeling Interne Beheersing
Het Analyse- en Beoordelings-instrument Interne Beheersing (ABIB), ontwikkeld
door het Koninklijk NIVRA, biedt de mogelijkheid om gestructureerd, overzichtelijk en desondanks voldoende gedetailleerd een heldere analyse van sterke en te verbeteren punten van een intern beheersingssysteem weer te geven. Het ABIB is gebouwd rond vijf hoofdcomponenten en twintig deelcomponenten:

• Risicobeheersing (ondernemingsdoelstellingen, externe en interne omgeving, kritieke succesfactoren en prestatie-indicatoren en risicoanalyse);

• Beheersingsmaatregelen (internebeheersingsmaatregelen, procedures en
coördinatiemechanismen);

• Informatie & Communicatie (communicatie, informatiebehoeften, planning,
informatievoorziening- en systemen);

• Bewaking (prestatieniveau, veronderstellingen en uitgangspunten, followup-
procedures en effectiviteitsmeting);

• Beheersingkader (taken en bevoegdheden, personeelsbeleid, kennis en
vaardigheden, stijl van leiding geven en ethisch gedrag).

Brede toepasbaarheid
ABIB is goed toepasbaar doordat de wijze van onderzoek opgehangen is aan de
management cyclus. Deze management cyclus is zowel voor de auditors als voor
het management van het te onderzoeken bedrijfsonderdeel zeer herkenbaar,
waardoor beide partijen over het algemeen snel op dezelfde lijn zitten en misverstanden worden voorkomen. Vanwege de herkenbare aanpak is het mogelijk om met het ABIB de bewustwording omtrent interne beheersing te vergroten bij alle betrokkenen in de organisatie. Dit is op zich al een winstpunt, omdat meer aandacht voor interne beheersing in het algemeen leidt tot een effectiever interne beheersingssysteem.

Door de heldere analyse van sterke en te verbeteren punten is ABIB goed bruikbaar om verbeterpunten voor de effectiviteit van de interne beheersing te formuleren en om te bepalen welke verbeterpunten de hoogste prioriteit krijgen.
Tenslotte biedt de gestructureerde en overzichtelijke aanpak een mogelijkheid tot
benchmarking, waardoor het instrument zeer geschikt is voor het management van grote ondernemingen om op snelle wijze inzicht te krijgen in de overeenkomsten en verschillen in de interne beheersing van verschillende business-units, werkmaatschappijen en/of afdelingen.

Gerelateerde artikelen